IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Universitatea de Stat din Moldova

2011 - 3

Latura obiectivă a infracţiunii de concurenţă neloială
Timofei Sorin , Brînza Serghei
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(125) / 2011 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 July, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subiectul infracţiunilor în domeniul concurenţei
Timofei Sorin
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(126) / 2011 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea pentru infracţiunile în domeniul concurenţei în conformitate cu legislaţia altor state
Timofei Sorin
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(124) / 2011 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 4 July, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 5

Latura obiectivă a infracţiunii de limitare a concurenţei libere (art.246 CP RM)
Timofei Sorin
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(38) / 2010 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 20 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea pentru infracţiunile în domeniul concurenţei în conformitate cu legislaţia altor state
Timofei Sorin , Brînza Serghei
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(123) / 2010 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea juridică a protecţiei concurenţei prin prisma politicii penale a statului
Timofei Sorin , Brînza Serghei
Revista Naţională de Drept
Nr. 9-10(120) / 2010 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latura subiectivă a infracţiunilor în domeniul concurenţei
Timofei Sorin
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(122) / 2010 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 26 March, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectul infracţiunilor în domeniul concurenţei (art.246 şi 2461 CP RM)
Timofei Sorin
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(33) / 2010 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 2 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Infracţiunea de limitare a concurenţei libere (art.246 cp rm): argumente în favoarea menţinerii incriminării
Timofei Sorin
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 1(11) / 2008 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folosirea situaţiei de serviciu la săvârşirea infracţiunii de limitare a concurenţei libere
Timofei Sorin
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 4(14) / 2008 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 23 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 4

Reglementarea răspunderii penale pentru monopolismul infracţional în ţările din spaţiul CSI
Timofei Sorin
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3 / 2007 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 29 July, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte politico-penale de aplicare a răspunderii pentru monopolismul infracţional
Timofei Sorin
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 6 / 2007 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relevanţa penală a acordului anticoncurenţă

Timofei Sorin
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(76) / 2007 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 12 February, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concurenţa privată ca factor de bază al economiei naţionale luat sub ocrotirea legii penale

Timofei Sorin
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(77) / 2007 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 12 February, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-14 of 14