IBN
Închide
Brăgută Ecaterina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 3

Conversiunea – procedeu de nominalizare a bazelor verbale în textul-acatist. dificultăți de interpretare
Brăgută Ecaterina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(180) / 2023 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 3 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teolingvistica: aspecte definitorii ale unei ramuri neexplorate în lingvistica românească
Brăgută Ecaterina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice și sociale
SUS. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-691-0.
Disponibil online 4 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologia hagionimelor în textul religios românesc
Brăgută Ecaterina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Bogdan Petriceicu-Hasdeu: 185 de ani de la naștere
Ediţia 17. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-603-3..
Disponibil online 1 December, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Particularități lexico-gramaticale ale textului imnografic ortodox
Brăgută Ecaterina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare.
Ediţia 16. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3518-8-1.
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Lexic aghionimic exprimat prin substantive deverbale în acatistografia românească
Brăgută Ecaterina
Şcoala Doctorală Studii Lingvistice şi Literare, USM
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe umaniste
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-16-6..
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structuri metaforice implicând substantive deverbale, reperabile în textele-acatist
Brăgută Ecaterina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3(315) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori terminologice ale substantivelor deverbale românești în textele imnografice ortodoxe
Brăgută Ecaterina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Valențe textuale ale nominalizărilor verbale în acatistele românești
Brăgută Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(140) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Particularități compoziționale ale ansamblului de hairetisme în primele acatiste închinate sfinților basarabeni
Brăgută Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova
2019. . .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul acatistografic românesc. Clasificări
Brăgută Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.2, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-51-8.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Substantive deverbale de formare regresivă reperabile  în textele acatistelor
Brăgută Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(124) / 2019 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 August, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologia substantivelor deverbale regresive în imnografia ortodoxă
Brăgută Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 3(253) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 8 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologia substantivelor deverbale regresive în imnografia ortodoxă
Brăgută Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştereÎn memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 10 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Valori conotative ale infinitivului lung în textul acatistelor
Brăgută Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică
2018. Chișinău. .
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Forme textuale cantabile specifice cultului orthodox
Brăgută Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova
SNE, SE. 2017. . ISBN 978-9975-71-834-9.
Disponibil online 23 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mărci exclamative în textul Canonului Învierii
Brăgută Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
R, SU. 2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16