IBN
Închide
Ştirschii Cristina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10

2017 - 5

Agro biological significance of economic damage threshold of parasitic nematodes plant complexes of the genus meloidogyne vegetable crops from protected land
Iurcu-Străistaru Elena12 , Bivol Alexei2 , Toderaş Ion2 , Rusu Ştefan2 , Ştirschii Cristina1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Important agro – economic research aspects of harmful organisms of strawberry crop Fragaria moschata in field conditions, the centre, Moldova
Ştirschii Cristina1 , Bivol Alexei23 , Iurcu-Străistaru Elena12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie al AŞM,
3 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nematofauna graul de toamnă și impactul ei parazitar in condițiile de mediu din Republica Molova
Iurcu-Străistaru Elena12 , Bivol Alexei1 , Toderaş Ion1 , Rusu Ştefan1 , Ştirschii Cristina2 , Costin Tatiana2
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 14 September, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele investigaţiilor complexelor de maladii şi dăunători la culturile de zmeur şi mur, Republica Moldova
Ştirschii Cristina1 , Iurcu-Străistaru Elena12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Viitorul ne aparţine
Ediția 7. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3036-5-1.
Disponibil online 31 October, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea fitosanitară a culturilor de zmeur și mur in condițiile zonei de centru a Republicii Moldova
Iurcu-Străistaru Elena12 , Ştirschii Cristina23 , Bivol Alexei1 , Ţîganaș Ana2
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Orhei
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 14 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Aspecte de cercetare a eficienţei biologice a unor produse noi inofensive in combaterea manei viţei-de-vie, in condiţiile zonei Centru a Republicii Moldova
Bivol Alexei1 , Bădărău Sergiu1 , Iurcu-Străistaru Elena23 , Rusu Ştefan3 , Ştirschii Cristina2 , Cîrlig Natalia2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Institutul de Zoologie al AŞM
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 26 November, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții de cercetare al maladiilor de coacăz și agriș în condițiile zonei centru, Republica Moldova
Iurcu-Străistaru Elena1 , Ştirschii Cristina2 , Bivol Alexei12 , Cîrlig Natalia2
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 1-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-02-7.
Disponibil online 16 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribution to the knowledge on arthropod pests of gooseberries and currants in the Republic of Moldova
Iurcu-Străistaru Elena12 , Munteanu-Molotievskiy Natalia1 , Ştirschii Cristina2 , Moldovan Anna1 , Ţîganaș Ana2 , Cîrlig Natalia2
1 Institute of Zoology ASM,
2 Tiraspol State University
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea unor specii de ortoptere (insecta:orthoptera) în zona de studiu – bazinul cursului inferior al rîului Ichel
Ştirschii Cristina , Ţîganaș Ana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Viitorul ne aparține
Ediția 6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3036-5-1.
Disponibil online 2 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele cercetărilor asupra maladiilor de coacăz și agriș în condițiile de mediu a zonei centru, Republica Moldova
Iurcu-Străistaru Elena12 , Ştirschii Cristina2 , Bivol Alexei12 , Cîrlig Natalia2
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 1-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-02-7.
Disponibil online 16 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Observaţii asupra faunei de ortoptere (insecta: orhtoptera) din zona Cricova - Goian
Pelin Ana , Coadă Viorica , Nedbaliuc Boris , Ştirschii Cristina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11