IBN
Închide
Popescul Sergiu
Cuvinte-cheie (99): Land registration (2), sustainable development (2), cadaster (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Directiva INSPIRE și infrastructura națională de date spațiale (INDS) a Republicii Moldova
Popescul Sergiu1, Popescul Angela1, Danii Ivan2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Agenția Relații Funciare și Cadastru a RM
Intellectus
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 30 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Творческий аспект в проектировании механизмов
Попескул Анжела, Попескул С., Малай Леонид, Валуца Якоб
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Intellectus
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 30 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Analiza cantitativă a sectoarelor de teren agricol din satul Corjeuți raionul Briceni
Popescul Sergiu, Turculeţ Mihai
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datele scanării laser 2011 a teritoriului Republicii Moldova – produs nevalorificat
Turculeţ Mihai, Popescul Angela, Popescul Sergiu, Seinic Valeriu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme cu privire la elaborarea sistemelor informatice specifice domeniilor de activitate din Republica Moldova
Popescul Sergiu, Turculeţ Mihai
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul structurii fondului imobiliar locativ în spațiul rural
Turculeţ Mihai, Popescul Sergiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Utilizarea fondului funciar la realizarea strategiilor de mediu în bazinul hidrografic Nistru
Turculeţ Mihai, Corman Iulia, Popescul Sergiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра Платформа для сотрудничества и современные вызовы
Ediția a VIII-a. 2017. Tiraspol. ISBN 978-9975-66-591-9.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Asigurarea informațională a dezvoltării sustenabile
Turculeţ Mihai, Potînga Octavian, Popescul Sergiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.46. 2016. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-284-2.
Disponibil online 24 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte generale ale pregătirii profesionale în contextul dezvoltării sustenabile
Turculeţ Mihai, Popescul Sergiu, Potînga Octavian
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.46. 2016. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-284-2.
Disponibil online 24 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Condiţiile şi strategiile psihopedagogice de dezvoltare a creativităţii la studenţii ingineri
Popescul Angela, Popescul Sergiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Modelul pedagogic de dezvoltare a creativităţii la studenţii ingineri
Popescul Angela, Popescul Sergiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-133-8.
Disponibil online 16 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Repere psihologice de dezvoltare capacităţilor creative la studenţii facultăţilor inginereşti
Popescul Sergiu, Popescul Angela
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inginerie agrară şi transport auto.Lucrări ştiinţifice
Vol.38. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8..
Disponibil online 1 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul informaţional al cadastrului agricol în Republica Moldova
Botnarenco Ion, Popescul Sergiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-69. Vizualizări-936
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Cadastrul agricol – Necesitate obiectivă a Republicii Moldova
Botnarenco Ion, Popescul Sergiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-843
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

The elaboration of the lectures course on the subject ,, Modern technologies in the domain of the land gauges for the distance education”
Turculeţ Mihai, Popescul Sergiu, Cucorean Sergiu
State Agrarian University of Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii ”Al. I. Cuza” din Iaşi. Serie Nouă. Geografie
Nr. 15 / 2010 / ISSN 1223-5334 / ISSNe 2284-6379
Disponibil online 24 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

The application of GIS for the evaluation of the immovable Property
Popescul Sergiu
State Agrarian University of Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii ”Al. I. Cuza” din Iaşi. Serie Nouă. Geografie
Nr. 14 / 2009 / ISSN 1223-5334 / ISSNe 2284-6379
Disponibil online 24 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The applying of the Google Earth sight material with purpose of space arrangement of the territory of an administrative unity
Turculeţ Mihai, Popescul Sergiu, Popescul Angela
State Agrarian University of Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii ”Al. I. Cuza” din Iaşi. Serie Nouă. Geografie
Nr. 14 / 2009 / ISSN 1223-5334 / ISSNe 2284-6379
Disponibil online 24 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17