Студенческое конструкторское бюро как база инженерных достижений
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
26 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-24 11:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.147.88 (37)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1742)
SM ISO690:2012
ПОПЕСКУЛ, Анжела; ПОПЕСКУЛ, С.; МАЛАЙ, Леонид; ВАЛУЦА, Якоб. Студенческое конструкторское бюро как база инженерных достижений . In: Intellectus. 2021, nr. 3-4, pp. 106-114. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Студенческое конструкторское бюро как база инженерных достижений

Student Design Bureau as the Basis for Engineering Achievements


CZU: 378.147.88
Pag. 106-114

Попескул Анжела, Попескул С., Малай Леонид, Валуца Якоб
 
Государственный Аграрный Университет Молдовы
 
Disponibil în IBN: 14 ianuarie 2022


Rezumat

Biroul de Proiec-tare Studențesc (BPS) este una dintre cele mai reușite forme de creativitate tehnică colectivă a tinerilor. Acest lucru este confirmat de succesul BPS al Universității Agrare de Stat din Moldova în crearea celor mai noi tehnologii, marcate prin certificate de autor, medalii CE și alte premii. Pornind de la cursurile pentru juniori, studenții sunt implicați în activităţi creativ-aplicative la departamente, fiind interesați de subvențiile materiale. Tânărul inginer, după absolvire, are deja abilități practice de proiectare și cercetare a mașinilor. Pe exemple din lumea reală (mașini modernizate pentru încărcarea și transportarea recoltei din livezi și vii, concasor de furaje, mașini pentru testarea oboselii pieselor refabricate, viscozimetru planetar fără măsurători de forță, pentru vehicule cu elice de impulsuri de teren) este demonstrată depășirea stereotipurilor gândirii și interacțiunea științei cu creativitatea tehnică

The Student Design Bureau (SВB) is one of the most successful forms of collective technical creativity of young people. This is confirmed by the success of the SDB of the State Agrarian University of Moldova in the creation of the latest technology, marked by the author's certificates, CE medals and other awards. Starting from courses for juniors, students are involved in creative and applied activities in departments, being interested in material subsidies. After graduation, the young engineer already has practical skills in the design and research of automobiles. Real-life examples (modernized machines for loading and transporting crops from orchards and vineyards, fodder shredders, machines for testing the fatigue of manufactured parts, planetary viscometer without force measurements, for vehicles with field impulse propellers) show that this goes beyond the stereotypes of thinking and the interaction of science with technical creativity.

Cuvinte-cheie
Biroul de Proiectare Studențesc, creativitate tehnică, tânărul inginer, abilități practice, proiectare și cercetare, viscozimetru planetar, concasor de furaje,

Student Design Bureau (SDB), technical creativity, young engineer, practical skills, design and research, planetary viscometer, fodder shredder