IBN
Închide
Popescul Angela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Directiva INSPIRE și infrastructura națională de date spațiale (INDS) a Republicii Moldova
Popescul Sergiu1 , Popescul Angela1 , Danii Ivan2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Agenția Relații Funciare și Cadastru a RM
Intellectus
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 30 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Студенческое конструкторское бюро как база инженерных достижений
Попескул Анжела , Попескул С. , Малай Леонид , Валуца Якоб
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Intellectus
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 14 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Творческий аспект в проектировании механизмов
Попескул Анжела , Попескул С. , Малай Леонид , Валуца Якоб
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Intellectus
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 30 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Расширение условий сборки сателлитов в планетарных передачах
Малай Леонид , Бешлягэ И. , Попескул Анжела , Валуца Якоб
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Intellectus
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Простейший управляемый подъемник
Малай Леонид , Попескул Анжела , Валуца Якоб
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Intellectus
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Abordarea formelor de instruire a demersului metodologic de sporire a creativităţii la studenţii ingineri
Popescul Angela
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogia învățământului primar și preșcolar
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-232-8.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datele scanării laser 2011 a teritoriului Republicii Moldova – produs nevalorificat
Turculeţ Mihai , Popescul Angela , Popescul Sergiu , Seinic Valeriu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Синтез направляющих механизмов для навесного крана
Валуца Якоб , Малай Леонид , Попескул Анжела
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.51. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-300-9.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Ротационный вискозиметр без силовых измерений
Валуца Якоб , Малай Леонид , Попескул Анжела
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Intellectus
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Comportarea tribologică a materialelor compozite polimerice (MCP) ranforsate cu microsfere de sticlă cave
Malai Leonid , Gorobeţ Vladimir , Popescul Angela
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.45. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-276-7.
Disponibil online 23 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiţiile şi strategiile psihopedagogice de dezvoltare a creativităţii la studenţii ingineri
Popescul Angela , Popescul Sergiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul formelor de instruire în didactica universitară din perspectiva sporirii creativităţii studenţilor ingineri
Popescul Angela , Malai Leonid , Lupusor Irina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.45. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-276-7.
Disponibil online 23 March, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Механизм с полутора степенями свободы на примере перегрузчика сыпучих грузов стеблей сахарного сорго
Валуца Якоб , Попескул Анжела
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.45. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-276-7.
Disponibil online 22 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Modelul pedagogic de dezvoltare a creativităţii la studenţii ingineri
Popescul Angela , Popescul Sergiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-133-8.
Disponibil online 16 October, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii educative de activizare a creativităţii studenţilor ingineri
Popescul Angela
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(75) / 2014 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 August, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Repere psihologice de dezvoltare capacităţilor creative la studenţii facultăţilor inginereşti
Popescul Sergiu , Popescul Angela
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inginerie agrară şi transport auto.Lucrări ştiinţifice
Vol.38. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8..
Disponibil online 1 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul studierii graficii inginereşti în dezvoltarea gândirii creative
Popescul Angela
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(69) / 2013 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

The applying of the Google Earth sight material with purpose of space arrangement of the territory of an administrative unity
Turculeţ Mihai , Popescul Sergiu , Popescul Angela
State Agrarian University of Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii ”Al. I. Cuza” din Iaşi. Serie Nouă. Geografie
Nr. 14 / 2009 / ISSN 1223-5334 / ISSNe 2284-6379
Disponibil online 24 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Dezvoltarea creativităţii la studenţii facultăţilor inginereşti prin rezolvarea problemelor poziţionale şi metrice
Popescul Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(15) / 2008 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Dezvoltarea gândirii spaţiale la studenţi în cadrul rezolvării problemelor la cursul Geometrie descriptivă
Popescul Angela
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20