IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Realizări şi perspective în inginerie agrară şi transport auto",
Chișinău, Moldova, 12-13 noiembrie 2013
Inginerie agrară şi transport auto. Lucrări ştiinţifice
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.38
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Cimpoieş G.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Centrul editorial UASM
Anul publicării: 2013
ISBN: 978-9975-64-125-8.
ISBN: 978-9975-64-251-4.
CZU: 631.17:378.663(478-25)(082)=135.1=111=161.1 U 56
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 23 iulie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (67)Ştiinţe agricole (5)Pedagogie (2)Psihologie (1)