IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Institutul de Energetica al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 3)31
  2020  (4 din 3)44
  2019  (6 din 3)64
  2018  (3 din 3)39
  2017  (3 din 3)42
  2016  (3 din 3)39
  2015  (3 din 3)39
  2014  (3 din 3)33
  2013  (3 din 3)26
  2012  (3 din 3)26
  2011  (3 din 3)26
  2010  (3 din 3)29
  2009  (3 din 3)29
  2008  (3 din 3)33
  2007  (3 din 3)14
  2006  (1 din 1)14
  2005  (1 din 1)11
imagine

pISSN: 1857-0070
Problemele Energeticii Regionale
Проблемы региональной энергетики
Problems of the regional energetics
Categoria:
  • A (2018.02.01-2022.02.01)
  • A (2017.02.28-2018.01.31)
  • B (2013.06.27-2017.02.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

În revista se publică cele mai semnificative şi actuale rezultate ale cercetărilor şi activităţilor în domeniul energeticii, conservării energiei, utilizării resurselor regenerabile de energie privind domeniile:

  • planificarea dezvoltării şi optimizarea funcţionării complexului energetic;
  • funcţionarea fiabilă a complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice;
  • elaborarea de noi metode, procedee, aparate, scule şi echipamente care pot asigura sporirea eficienţei energetice la producerea, transportul, distribuţiea şi consumul energiei electrice şi termice;
  • elaborarea instalaţiilor şi sistemelor pentru conversia şi utilizarea eficientă a energiei surselor regenerabile (heliocolectoare, PV convertoare, a vântului, surse cu potenţial termic redus-pompe de căldură etc.), precum şi a suselor noi de energie.

Revista este orientată spre atenţia unui larg cerc de cercetători ştiinţifici, specialişti în energetică, persoane care au interes către problemele din domeniul energeticii, precum şi specialiştilor antrenaţi în sfera de producere.

Articolele în revista sunt publicate fără plată.

Accesul la textul articolelor publicate în revistă este gratis.

©Editor Institutul de Energetica al ASM, 2005


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole53961808869052933174
Volume51444371737
Total5906625258642

Vizualizări   1009Descărcări   23

Conţinutul numărului de revistă

Possible Operation Modes of Moldovan, Ukrainian and Romanian Electrical Power Systems Joint Work 1-6

CZU: 621.311(478+477+498)

Postolaty Vitaly M., Bycova Elena V., Berzan Vladimir, Boşneaga Valeriu, Suslov Victor, Radilov Tudor
Electromagnetic field calculation for 110 kV power line 7-13

CZU: 621.311:519.2(478)

Berzan Vladimir, Patsyuk Vladimir, Rybacova Galina, Ermuratskii Vladimir
Применение вентильных машин комбинированного возбуждения для гибридного и электротранспорта 14-20

CZU: 621.3.07

Ганджа С., Киесш И.
Zero-voltage and Zero-current-switching of Half-bridge PWM Converter for High Power Applications 21-28

CZU: 621.314(478)

Berzan Vladimir, Ermurachi Iurie
Дискретно регулируемый электропривод системы водоснабжения автономного населенного пункта с автоматическим включением резерва 29-37

CZU: 621.313

Цытович Л., Брылина О., Нестеров А., Тюгаев A., Логинова H., Лопухова E.
Исследование несимметричных режимов трехфазного трехстержневого трансформатора-фазорегулятора 38-52

CZU: 621.314.25(478)

Бошняга В.A. , Суслов В.М.
Многофункциональная теплонасосная установка для молочных заводов 53-58

CZU: 621.577:637.115.02(478)

Шит М., Шит Б.М.
Численное моделирование процессов теплоотдачи одиночной круглой трубы c экраном – сеткой 59-66

CZU: 621.643.2:004.942

Дымо Борис, Пастухов С., Чегринцев В., Анастасенко С.
Теплонасосные системы с использованием грунтовых вод для систем теплоснабжения 67-75

CZU: 621.11:697.1

Денисова Алла, Боднар И., Денисова Анастасия
Солнечные многоступенчатые холодильные системы на основе абсорбера с внутренним испарительным охлаждением 76-87

CZU: 536.248.2:532.529.5

Дорошенко Александр, Кириллов В., Антонова Альфия, Людницкий Константин
Повышение эффективности взаимодействия парогазовых когенерационных установок с системой теплоснабжения 88-95

CZU: 621.43:697.1

Денисова Алла, Мазуренко Антон, Денисова Анастасия
Развитие современных технологий - основа устойчивой экономики? 96-107

CZU: [001.891:338+001.891:004](478)

Андронатий Николай