FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Problemele Energeticii Regionale
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
SCOPUS, 2021-01-0150 puncte
Web of Science Master Journal List50 puncte
eLIBRARY.RU, 2005-06-0130 puncte
DOAJ (Directory of Open Access Journals), 2015-12-0130 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 1150 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.50 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
98 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1198 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Andronati Nicolae, acad., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
2. Sidorenko Anatolie, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" (Republica Moldova)3 puncte
3. Musteaţă Valentin, m.c., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Suhih Andrei, dr., National Research University "Moscow Power Engineering Institute" (Rusia)5 puncte
2. Denisova Alla, dr.hab., Одесский национальный политехнический университет (Ucraina)5 puncte
3. Kuznețov Vladimir, dr., Институт электродинамики НАН Украины (Ucraina)5 puncte
4. Stankovici Alexandr, prof., Tufts University, Medford, USA (Statele Unite ale Americii)5 puncte
5. Golovanov Nicolae, dr., prof., Universitatea Politehnică din Bucureşti (România)5 puncte
6. Porumb Radu, dr., conf.univ., Universitatea Politehnică din Bucureşti (România)5 puncte
7. Chicco Gianfranco, prof., Politecnico di Torino (Italia)5 puncte
8. Halasz Șandor, prof., Budapest University of Technology and Economics, Budapest (Ungaria)5 puncte
9. Mladenov Grigorii, m.c., dr., Institute of Electronics, Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria)5 puncte
10. Barrero Federico, prof., Universitatea din Sevilla (Spania)5 puncte
11. Cacac Sadîk, prof., University of Economics and Technology, Ankara (Turcia)5 puncte
12. Mavrakis Dmitrios, prof., Universitatea Kapodistria, Atena (Grecia)5 puncte
13. Mîsak Iosif, prof., Национальный университет „Львовская политехника” (Ucraina)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.50 puncte
Tîrşu Mihai, dr., conf.cerc., Institutul de Energetica al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55225597500
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
11 din 24 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
367 puncte
1. Andronati Nicolae, acad., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57211756604
2. Barrero Federico, prof., Universitatea din Sevilla (Spania) - Web of Science ResearcherID - A-9626-2013
3. Bîcova Elena, dr., conf.cerc., Institutul de Energetica (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55805421000, Scopus Author ID - 57201128534
4. Chicco Gianfranco, prof., Politecnico di Torino (Italia) - Web of Science ResearcherID - N-2999-2015
5. Chiorsac Mihail, dr.hab., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57419575100
6. Comendant Ion, Institutul de Energetica al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57212213863
7. Ermuraţchii Vladimir, Institutul de Energetica al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6506324775
8. Oleşciuc Valentin, conf.cerc., Institutul de Energetica al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6701552532
9. Porumb Radu, dr., conf.univ., Universitatea Politehnică din Bucureşti (România) - Web of Science ResearcherID - K-3409-2013
10. Şit Mikhail, conf.cerc., Institutul de Energetica al AŞM (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - https://publons.com/researcher/2931365/mikhail-sit/, Scopus Author ID - 57226652528
11. Zaiţev Dmitrii, dr., conf.cerc., Institutul de Energetica (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56825424000
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3250 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
352 autori in ultimii 3 ani, 315 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
179 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
352 autori in ultimii 3 ani, 31 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
70 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3249 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2005-2022
1 punct pentru fiecare an de apariție
17 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2021 (4 din 4)
2020 (4 din 4)
2019 (6 din 4)
2018 (3 din 3)
30 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.347 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 894 puncte