IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Institutul de Energetica al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (4 din 3)42
  2020  (4 din 3)44
  2019  (6 din 3)64
  2018  (3 din 3)39
  2017  (3 din 3)42
  2016  (3 din 3)39
  2015  (3 din 3)39
  2014  (3 din 3)33
  2013  (3 din 3)26
  2012  (3 din 3)26
  2011  (3 din 3)26
  2010  (3 din 3)29
  2009  (3 din 3)29
  2008  (3 din 3)33
  2007  (3 din 3)14
  2006  (1 din 1)14
  2005  (1 din 1)11
imagine

pISSN: 1857-0070
Problemele Energeticii Regionale
Проблемы региональной энергетики
Problems of the regional energetics
Categoria:
  • A (2018.02.01-2022.02.01)
  • A (2017.02.28-2018.01.31)
  • B (2013.06.27-2017.02.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

În revista se publică cele mai semnificative şi actuale rezultate ale cercetărilor şi activităţilor în domeniul energeticii, conservării energiei, utilizării resurselor regenerabile de energie privind domeniile:

  • planificarea dezvoltării şi optimizarea funcţionării complexului energetic;
  • funcţionarea fiabilă a complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice;
  • elaborarea de noi metode, procedee, aparate, scule şi echipamente care pot asigura sporirea eficienţei energetice la producerea, transportul, distribuţiea şi consumul energiei electrice şi termice;
  • elaborarea instalaţiilor şi sistemelor pentru conversia şi utilizarea eficientă a energiei surselor regenerabile (heliocolectoare, PV convertoare, a vântului, surse cu potenţial termic redus-pompe de căldură etc.), precum şi a suselor noi de energie.

Revista este orientată spre atenţia unui larg cerc de cercetători ştiinţifici, specialişti în energetică, persoane care au interes către problemele din domeniul energeticii, precum şi specialiştilor antrenaţi în sfera de producere.

Articolele în revista sunt publicate fără plată.

Accesul la textul articolelor publicate în revistă este gratis.

©Editor Institutul de Energetica al ASM, 2005


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole55064475575623043185
Volume52457971761
Total6026905529323

Vizualizări   972Descărcări   15

Conţinutul numărului de revistă

Анализ эффективности источников электрической и тепловой энергии с учетом удельных расходов топлива 1-7
Постолатий В.М. , Быкова Е.В.
Multilevel converters for microwelding based on m-ary system 8-11
Juicov V. , Spivac V. , Tirsu Mihai , Tereshchenko T. , Iamnenko J. , Bezhenar V.
Evaluarea şi prognoza indicatorilor fiabilităţii reţelelor electrice 12-18
Popescu Victor
Some unusual solutions for European networks 19-27
Vernescu V. , Golovanov Nicolae , Goia M.
Оценка термодинамической эффективности системы утилизации тепловых потерь силовых и теплоэнергетических установок 28-39
Юша В.Л. , ЧЕРНОВ Герман , Райковский Н.
Система автоматического управления тепловым насосом в составе установки для пастеризации и охлаждения молока, часть I 48-57
Шит М. , Шит Б.М.
Мобильный комплекс термокаталитического обезвреживания отходов 58-63
Vedi V. , Ровенский Александр
Инновационные технологии в области ВИЭ, разработанные в ВИЭСХ 64-75
Strebcov D. , Harcenco V.
Gazificarea biomasei solide şi costul singazului produs 76-84
Gherman Cristina , Şveţ Olga , Arseni Lucia
Экспресс-оценка эффективности внедрения мероприятий по энергосбережению 85-90
Райковский Н.