IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-03 20:54
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (4 din 3)42
  2020  (4 din 3)44
  2019  (6 din 3)64
  2018  (3 din 3)39
  2017  (3 din 3)42
  2016  (3 din 3)39
  2015  (3 din 3)39
  2014  (3 din 3)33
  2013  (3 din 3)26
  2012  (3 din 3)26
  2011  (3 din 3)26
  2010  (3 din 3)29
  2009  (3 din 3)29
  2008  (3 din 3)33
  2007  (3 din 3)14
  2006  (1 din 3)14
  2005  (1 din 3)11
imagine

pISSN: 1857-0070
Problemele Energeticii Regionale
Проблемы региональной энергетики
Problems of the regional energetics
Categoria:
  • A (2018.02.01-2022.02.01)
  • A (2017.02.28-2018.01.31)
  • B (2013.06.27-2017.02.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

În revista se publică cele mai semnificative şi actuale rezultate ale cercetărilor şi activităţilor în domeniul energeticii, conservării energiei, utilizării resurselor regenerabile de energie privind domeniile:

  • planificarea dezvoltării şi optimizarea funcţionării complexului energetic;
  • funcţionarea fiabilă a complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice;
  • elaborarea de noi metode, procedee, aparate, scule şi echipamente care pot asigura sporirea eficienţei energetice la producerea, transportul, distribuţiea şi consumul energiei electrice şi termice;
  • elaborarea instalaţiilor şi sistemelor pentru conversia şi utilizarea eficientă a energiei surselor regenerabile (heliocolectoare, PV convertoare, a vântului, surse cu potenţial termic redus-pompe de căldură etc.), precum şi a suselor noi de energie.

Revista este orientată spre atenţia unui larg cerc de cercetători ştiinţifici, specialişti în energetică, persoane care au interes către problemele din domeniul energeticii, precum şi specialiştilor antrenaţi în sfera de producere.

Articolele în revista sunt publicate fără plată.

Accesul la textul articolelor publicate în revistă este gratis.

©Editor Institutul de Energetica al ASM, 2005


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole55067218183073043185
Volume52475231831
Total60271970410138

Vizualizări   1236Descărcări   25

Conţinutul numărului de revistă

Режим энергосистемы Республики Молдова при включении вставки постоянного тока на подстанции Вулканешть1-14

CZU: 621.314.5(478)

Постолатий В.М. , Берзан Владимир , Быкова Е.В. , Андронатий Николай
Расчет магнитных полей линии электропередачи15-26

CZU: 621.3.013

Пацюк В.И. , Берзан Владимир , Рыбакова Галина
Ajutor de stat pentru promovarea energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă în România27-38

CZU: 620.91(478+498)

Muşatescu Virgil , Podaşcă C. , Opriş Ioana
Управление потоками электрической энергии в сетях с помощью фазопереключающих вольтодобавочных трансформаторов39-45

CZU: 621.314.222.7

Говоров Филипп , Говоров Владлен , Романова Татьяна
Evaluarea pierderilor de putere şi energie electrică în reţele electrice de distribuţie de medie tensiune dezechilibrate46-54

CZU: 621.316.1

Toader C. , Golovanov Nicolae , Porumb Radu , Triştiu Ion , Bulac Constantin , Mandiş Alexandru , Tîrşu Mihai
Сопоставительный анализ эффективности производства тепловой и электричекой энергии в системах централизованного теплоснабжения55-71

CZU: 621.311:697.3

Берзан Владимир , Постолатий В.М. , Быкова Е.В. , Бабич В.М.
Использование биомассы в Pеспублике Беларусь. Состояние и перспективы развития72-77

CZU: 620.95(476)

Василевич Сергей , Малько Михаил , Шевчик Николай
Techno-economical Analysis of Hybrid PV-WT-Hydrogen FC System for a Residential Building with Low Power Consumption78-84

CZU: 620.97(498)

Badea Gheorghe , Felseghi Raluca-Andreea , Răboacă Maria-Simona , Aşchilean Ioan , Bolboacă Andrei , Mureşan Dan , Moldovan Emil , Şoimoşan Teodora-Melania
Stochastic Optimization of Power System Operation in Presence of Renewable Energy Sources85-90

CZU: 620.9(498)

Dumbrava Virgil , Lazaroiu George-Cristian , Bazacliu Gabriel , Teliceanu Mihaela
Численное исследование аэродинамических характеристик поверхностей теплообмена с поперечными наклонными ребрами91-100

CZU: 536.24+66.021.3/4

Лагутин А.Е. , Стоянов Павел
Исследование эффективности теплообмена в теплообменниках-утилизаторах с гранулированной насадкой101-106

CZU: [620.97+536.24](477)

Бошкова Ирина , Солодкая Антонина
Повышение эффективности системы управления тепловым насосом на диоксиде углерода с несколькими испарителями и газоохладителями107-110

CZU: 621.577:621.564.23

Шит М. , Журавлев А.А. , Шит Б.М. , Тимченко Д.
Метод определения предельных уровней возможного повышения тарифов на энергоресурсы и другие материальные затраты в отраслях экономики Республики Молдова, исходя из анализа показателей национальных счетов 111-125

CZU: 338.51:621.311(478)

Постолатий В.М.
Памяти Геоpгия Владимиpовича Чалого126-129

CZU: 62(478)

Гpицай М.А.