IBN
Close
Andronati Nicolae
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Soluții inovative de realizare a echipamentelor de conversie a energiei electrice în baza electronicii de putere
Ermurachi Iurie , Berzan Vladimir , Andronati Nicolae
Institutul de Energetica
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.51. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-300-9.
Disponibil online 25 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Режим энергосистемы Республики Молдова при включении вставки постоянного тока на подстанции Вулканешть
Постолатий В.М. , Берзан Владимир , Быкова Е.В. , Андронатий Николай
Институт энергетики АНМ
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(32) / 2016 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 20 January, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-1322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Развитие современных технологий - основа устойчивой экономики?
Андронатий Николай
Институт энергетики АНМ
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(28) / 2015 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 11 September, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Энергоснабжение промышленной теплицы с использованием теплового насоса с газовым приводом, часть II
Шит М. , Иойшер А. , Андронатий Николай , Бурчиу В.И. , Шит Б.М.
Институт энергетики АНМ
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(23) / 2013 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-893
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Тепловые насосы на диоксиде углерода для виноделия, птицеводства и молочной промышленности
Шит М. , Андронатий Николай , Иойшер А. , Тимченко Д. , Шит Б.М.
Институт энергетики АНМ
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

N моделирование регулируемого контура промежуточного теплоносителя теплонасосной установки
Шит М. , Андронатий Николай , Шит Б.М.
Институт энергетики АНМ
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(16) / 2011 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-848
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nicolae Andronati la 75 de ani
Andronati Nicolae
Institutul de Energetica al AŞM
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(17) / 2011 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Rolul modelării matematice în procesul de intensificare a cercetărilor ştiinţifice
Andronati Nicolae
Universitatea Tehnică a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(16) / 2010 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Пути развития автоматизации теплоснабжения городов Республики Молдова
Андронатий Николай , Журавлев А.А. , Шит М.
Институт энергетики АНМ
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I. 2005. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-62-145-7.
Disponibil online 1 August, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9