IBN
Close
Rîbacova Galina
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
Google Scholar ID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 5.
Publicații indexate în SCOPUS - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 4
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 3
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 1

Numerical simulation of transient processes in a heat exchanger
Patsyuk Vladimir , Rybacova Galina
Moldova State University
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29 (R). 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-074-6.
Disponibil online 21 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Numerical modeling and control of dynamic processes in a heat exchanger
Patsyuk Vladimir , Rybacova Galina
Moldova State University
Mathematics and IT: Research and Education
2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Calculation of the Electrostatic Field in Non-Homogeneous Structures
Berzan Vladimir1 , Patsyuk Vladimir2 , Rybacova Galina2 , Porumb Radu3 , Postolache Petru3
1 Institute of Power Engineering,
2 Moldova State University,
3 University Politehnica of Bucharest
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(45) / 2020 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Long Line Mode Analysis with Superconducting Transformer
Berzan Vladimir1 , Patsyuk Vladimir1 , Rybacova Galina1 , Maevsky Dmitry2 , Boyko Andrey2 , Maevskaya Elena J.2
1 Institute of Power Engineering,
2 Odessа Polytechnic National University
Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer EngineeringTCSET 2020
Ediția a 15-a. 2020. Lviv-Slavske, Ukraine. .
Disponibil online 3 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Analytical solutions for wave process in electrical line with capacitive, inductive and active load
Berzan Vladimir , Patsyuk Vladimir , Rybacova Galina , Ermurachi Iurie , Moraru Larisa
Institute of Power Engineering
Ukraine Conference on Electrical and Computer EngineeringIEEE UKRCON 2019
Ediția a 2-a. 2019. New Jersey, Statele Unite. ISBN 978-172813882-4.
Disponibil online 28 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Математическая модель трехфазной электрической линии с расщепленными фазами
Пацюк В.И. , Берзан Владимир , Рыбакова Галина
Институт энергетики
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1-3(42 S) / 2019 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-885
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On determining coefficients matrices for transmission line equations
Patsyuk Vladimir , Rybacova Galina
Moldova State University
Proceedings IMCS-55The Fifth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularities of the Energy Storage Processes in the Functional Components of the Power Systems
Berzan Vladimir , Patsyuk Vladimir , Rybacova Galina , Ermurachi Iurie
Institute of Power Engineering
Sielmen Proceedings of the 13th international conference on electromechanical and power systems
Ediția a 13-a. 2019. New Jersey, SUA. ISBN 978-172814011-7.
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Mathematical Model of Electrical Line with Transposition of Phase Circuits
Berzan Vladimir , Patsyuk Vladimir , Rybacova Galina
Institute of Power Engineering
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(37) / 2018 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Finite-differences for convection-diffusion equation
Patsyuk Vladimir , Rybacova Galina
Moldova State University
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2017
Ediţia a 25-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 29 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numerical method for calculating electrical power in a multiwire transmission line
Patsyuk Vladimir , Rybacova Galina
Moldova State University
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 6 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numerical Method for Calculating Non-stationary Processes in the Non-homogeneous Electric Circuit. Direct and Reverse Problem
Berzan Vladimir , Patsyuk Vladimir , Rybacova Galina
Institute of Power Engineering of ASM
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(34) / 2017 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 25 August, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-910
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Расчет магнитных полей линии электропередачи
Пацюк В.И. , Берзан Владимир , Рыбакова Галина
Институт энергетики АНМ
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(32) / 2016 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 20 January, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-1055
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Electromagnetic field calculation for 110 kV power line
Berzan Vladimir , Patsyuk Vladimir , Rybacova Galina , Ermuratskii Vladimir
Institute of Power Engineering of ASM
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(28) / 2015 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 11 September, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-962
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Расчет электрического поля и параметров линии управляемых самокомпенсирующихся высоковольтных линий 110 кВ методом конечных объемов
Пацюк В.И. , Берзан Владимир , Рыбакова Галина , Анисимов В.К.
Институт энергетики АНМ
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(29) / 2015 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 7 January, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-946
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Modeling of dynamic processes nonhomogeneous circuits with distributed and lumped parameters
Berzan Vladimir1 , Patsyuk Vladimir1 , Rybacova Galina1 , Postolache Petru2
1 Institute of Power Engineering of ASM,
2 University Politehnica of Bucharest
Buletinul AGIR
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1224-7928 / ISSNe 2247-3548
Disponibil online 8 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Enjeux de la traduction litteraire dans lespace Bessarabien
Rîbacova Galina
Université Libre Internationale de Moldova
Intertext
Nr. 3-4 / 2011 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-1086
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Метод конечных объемов для решения трехмерной задачи электростатики
Пацюк В.И. , Рыбакова Галина , Берзан Владимир
Институт энергетики АНМ
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(15) / 2011 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

The solution of the cable equations by means of finite difference time domain method
Patsyuk Vladimir , Rybacova Galina
Institute of Power Engineering of ASM
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(12) / 2010 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-869
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19