IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-08 17:36
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2022  (1 din 4)12
  2021  (4 din 4)42
  2020  (4 din 4)45
  2019  (6 din 4)64
  2018  (3 din 3)39
  2017  (3 din 3)42
  2016  (3 din 3)39
  2015  (3 din 3)39
  2014  (3 din 3)33
  2013  (3 din 3)26
  2012  (3 din 3)26
  2011  (3 din 3)26
  2010  (3 din 3)29
  2009  (3 din 3)29
  2008  (3 din 3)33
  2007  (3 din 3)14
  2006  (1 din 3)14
  2005  (1 din 3)11
imagine

pISSN: 1857-0070
Problemele Energeticii Regionale
Проблемы региональной энергетики
Problems of the regional energetics
Categoria:
  • A (2022.03.01-2026.03.01)
  • A (2018.02.01-2022.02.01)
  • A (2017.02.28-2018.01.31)
  • B (2013.06.27-2017.02.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

În revista se publică cele mai semnificative şi actuale rezultate ale cercetărilor şi activităţilor în domeniul energeticii, conservării energiei, utilizării resurselor regenerabile de energie privind domeniile:

  • planificarea dezvoltării şi optimizarea funcţionării complexului energetic;
  • funcţionarea fiabilă a complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice;
  • elaborarea de noi metode, procedee, aparate, scule şi echipamente care pot asigura sporirea eficienţei energetice la producerea, transportul, distribuţiea şi consumul energiei electrice şi termice;
  • elaborarea instalaţiilor şi sistemelor pentru conversia şi utilizarea eficientă a energiei surselor regenerabile (heliocolectoare, PV convertoare, a vântului, surse cu potenţial termic redus-pompe de căldură etc.), precum şi a suselor noi de energie.

Revista este orientată spre atenţia unui larg cerc de cercetători ştiinţifici, specialişti în energetică, persoane care au interes către problemele din domeniul energeticii, precum şi specialiştilor antrenaţi în sfera de producere.

Articolele în revista sunt publicate fără plată.

Accesul la textul articolelor publicate în revistă este gratis.

©Editor Institutul de Energetica al ASM, 2005


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole56374342899453163197
Volume53516921882
Total61679512011827

Vizualizări   1240Descărcări   19

Conţinutul numărului de revistă

Исследование несимметричных режимов трехстержневого фазоповоротного трансформатора по схеме «двойной обратный зигзаг» с переключением в нейтрали1-10

CZU: 621.314.25(478)

Бошняга В.A. , Суслов В.М.
Transformator trifazat de reglare a decalajului de fază cu reglare în punctul neutru11-18

CZU: 621.314.25(478)

Calinin Lev , Zaiţev Dmitrii , Tîrşu Mihai , Golub Irina , Moraru Larisa
Режимы работы параметрического регулятора мощности19-26

CZU: 621.314.214(478)

Калинин Л.П. , Зайцев Д. , Тыршу М. , Голуб Ирина
Многоуровневые преобразователи с симметричным выходным напряжением для мощного шестифазного транспортного электропривода27-34

CZU: 621.314.25/.572(478)

Олещук В.И. , Ermuraţchii Vladimir
Оптимизация распределения потоков активной мощности в системе электроснабжения предприятий с учетом величины нагрева проводников36-43

CZU: 621.3.051/.052:658.1(470)

Лейзгольд Д. , Чудинов А.
Тепловая эффективность энергомодуля «котел с добавочными теплогенераторами в виде солнечных коллекторов» для комбинированных систем теплоснабжения44-50

CZU: 620.92:697.7(477)

Денисова Алла , Мазуренко Антон , Денисова Анастасия
Sistemul combinat de aprovizionare cu energie al întreprinderilor de procesare a cărnii51-57

CZU: 621.56/.59:664.9(478)

Şit Mikhail , Şit Boris
Формирование системы показателей для бенчмаркинга энергоэффективности объектов коммунальной энергетики58-70

CZU: 620.9:332.146(477-22)

Давыденко Л.
Stand pentru estimare experimentală a efectelor utilizării hidrogenului în motoarele cu ardere internă71-79

CZU: 621.431.7(498)

Levente B. , Lelea D. , Bîrsan Nicolae
Принципы направленного энергетического действия в пищевых нанотехнологиях80-87

CZU: 664.035.2:[66.047+66.061.3](477)

Бурдо Олег , Терзиев С.Г. , Бандура В.Н.
Многофункциональные солнечные системы на основе двухступенчатой регенерации раствора абсорбента88-102

CZU: 621.311.243(477)

Дорошенко Александр , Антонова Альфия , Гарх Саед