IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (4 din 3)42
  2020  (4 din 3)44
  2019  (6 din 3)64
  2018  (3 din 3)39
  2017  (3 din 3)42
  2016  (3 din 3)39
  2015  (3 din 3)39
  2014  (3 din 3)33
  2013  (3 din 3)26
  2012  (3 din 3)26
  2011  (3 din 3)26
  2010  (3 din 3)29
  2009  (3 din 3)29
  2008  (3 din 3)33
  2007  (3 din 3)14
  2006  (1 din 3)14
  2005  (1 din 3)11
imagine

pISSN: 1857-0070
Problemele Energeticii Regionale
Проблемы региональной энергетики
Problems of the regional energetics
Categoria:
  • A (2018.02.01-2022.02.01)
  • A (2017.02.28-2018.01.31)
  • B (2013.06.27-2017.02.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

În revista se publică cele mai semnificative şi actuale rezultate ale cercetărilor şi activităţilor în domeniul energeticii, conservării energiei, utilizării resurselor regenerabile de energie privind domeniile:

  • planificarea dezvoltării şi optimizarea funcţionării complexului energetic;
  • funcţionarea fiabilă a complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice;
  • elaborarea de noi metode, procedee, aparate, scule şi echipamente care pot asigura sporirea eficienţei energetice la producerea, transportul, distribuţiea şi consumul energiei electrice şi termice;
  • elaborarea instalaţiilor şi sistemelor pentru conversia şi utilizarea eficientă a energiei surselor regenerabile (heliocolectoare, PV convertoare, a vântului, surse cu potenţial termic redus-pompe de căldură etc.), precum şi a suselor noi de energie.

Revista este orientată spre atenţia unui larg cerc de cercetători ştiinţifici, specialişti în energetică, persoane care au interes către problemele din domeniul energeticii, precum şi specialiştilor antrenaţi în sfera de producere.

Articolele în revista sunt publicate fără plată.

Accesul la textul articolelor publicate în revistă este gratis.

©Editor Institutul de Energetica al ASM, 2005


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole55067120182583043185
Volume52474171830
Total60271861810088

Vizualizări   1122Descărcări   50

Conţinutul numărului de revistă

Однотрансформаторное фазорегулирующее устройство для управления потоками мощности в электрических сетях1-10

CZU: 621.314.214

Голуб Ирина
Generare distribuită de mică putere pentru integrarea resurselor regenerabile în reţelele de distribuţie de joasă tensiune11-21

CZU: 620.97+621.311.24

Chindriş Mircea , Cziker Andrei-Crisitinel , Miron Anca , Sacerdoţianu Dumitru
Proces tehnologic inovator de extindere a duratei de viaţa a cablurilor de energie ingropate22-28

CZU: 621.315.2

Tăbăcaru Vasile , Brinton Richard
Evoluţia activităţii descărcărilor parţiale ca mijloc pentru evaluarea stării înfăşurărilor statorice ale generatoarelor electrice de mare putere29-38

CZU: 621.313.1

Dumitrescu Sorin-Adrian
Трехэлементное реакторно-конденсаторное устройство для связи асинхронно работающих энергосистем переменного тока39-47

CZU: 621.311.16

Бошняга В.A. , Суслов В.М.
Propagarea fluctuaţiilor de tensiune în reţelele de transport de energie electrică48-54

CZU: 621.316.722

Hermina Albert , Golovanov Nicolae , Elefterescu Luminița
Технологии адресной доставки энергии и термотрансформации при производстве55-68

CZU: 621.3.029:664.01

Бурдо Олег , Шит М. , Зыков Александр , Резниченко Дмитрий , Журавлев А.А.
Инженерная методика расчета полей температур и термических напряжений на начальной стадии радиационно- конвективного нагрева (охлаждения) тел при переменных коэффициентах теплообмена и температуре среды69-76

CZU: 621.365.4

Горбунов А. , Уклеина С.
Повышение энергетической эффективности механических и термомеханических систем пищевых технологий77-83

CZU: 620.91:664

Безбах И. В. , Кепин Николай , Воскресенская Елена
Applied Data Analysis in Energy Monitoring System84-92

CZU: 620.9.004.18

Kychkin Aleksey , Mikriukov Georgii
Усовершенствование метода обнаружения результатов фальсификации в цифровом изображении в условиях атак93-103

CZU: 004.056.5

Кобозева Алла , Григоренко Светлана
Выявление области применения стеганоаналитического подхода, основанного на анализе пространственной области цифровых контентов104-111

CZU: 004.056.5+004.9

Ахмаметьева Анна