Valorificarea laptelui de capră în iaurt
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
332 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-28 13:15
SM ISO690:2012
CUȘMENCO, Tatiana. Valorificarea laptelui de capră în iaurt. In: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor. Vol.1, 26-29 martie 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: 2019, pp. 488-491. ISBN 978-9975-45-588-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1, 2019
Conferința "Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor"
Chișinău, Moldova, 26-29 martie 2019

Valorificarea laptelui de capră în iaurt


Pag. 488-491

Cușmenco Tatiana
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 28 ianuarie 2020


Rezumat

Laptele de capră reprezintă o sursă excelentă de hrană pentru nutriția umană, care are o caracteristică distinctă, cum ar fi compoziția chimică, mărimea structurii miceliilor de cazeină și a globulelor de grăsime. Aceste particularități ai laptelui de capră sunt responsabile pentru formarea aromei unice și a texturii. În plus, produsele lactate din lapte de capră prezintă o duritate mai scăzută, aderență, consistență, stabilitate și o tendință mai mare de a prezenta o sinereză decât produsele din lapte de vacă.

Cuvinte-cheie
lapte de capră, lapte de vacă, iaurt, fermentare, indici de calitate, analiza sensorială