Investigarea atenuatorului optic în baza fluidului magnetoreologic
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
254 0
SM ISO690:2012
NISTIRIUC, Ana. Investigarea atenuatorului optic în baza fluidului magnetoreologic. In: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor. Vol.1, 26-29 martie 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: 2019, pp. 483-486. ISBN 978-9975-45-588-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1, 2019
Conferința "Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor"
Chișinău, Moldova, 26-29 martie 2019

Investigarea atenuatorului optic în baza fluidului magnetoreologic


Pag. 483-486

Nistiriuc Ana
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 28 ianuarie 2020


Rezumat

sunt prezentate rezultatele elebaorării atenuatorului optic ajustabil (AOA) în baza fluidului magnetoreologic (FMR) destinat pentru funcționarea în gama spectrală 0,4...6 μm. Au fost identificate principalele caracteristici și demonstrată perspectiva utilizării practice a AOA în baza FMR.

Cuvinte-cheie
Atenuator optic ajustabil, fluid magnetoreologic, carbonil fier, ulei de polietilsiloxan