IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-7(7) pentru cuvîntul-cheie "indici de calitate"

Studiul particularităţilor tehnologiilor de obţinere a sosurilor alimentare cu scopul elaborării documentaţiei tehnice

Streţco Tatiana
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-41. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea laptelui de capră în iaurt

Cușmenco Tatiana
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gelato quality characteristics manufactured from natural ingredients

Bulgaru Viorica, Popescu Liliana
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul influenței factorilor climatici asupra calității vinurilor albe seci obținute din soiuri de struguri de selecție nouă

Taran Nicolae, Ponomariova Irina, Scorbanova Elena, Morari Boris, Nemţeanu Silvia
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(88) / 2022 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 23 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul potențialului tehnologic al soiurilor de struguri de selecție nouă în contextul schimbărilor climatice în Republica Moldova

Taran Nicolae, Ponomariova Irina, Morari Boris, Nemţeanu Silvia
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(87) / 2022 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 23 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect de cercetare a calității apei

Zaharia Aurica, Caras Victor, Scripcaru Viorica
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 21 April, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caracteristica CO2- extractului din firimituri de miez de nucă

Jenac Ana, Migalatiev Olga, Caragia Vavil, Soboleva Inessa
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(31) / 2013 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2014. Descarcări-21. Vizualizări-847
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-7 of 7