IBN
    
    
  


    
Close
Hits: 38 Unique visitors: 36

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(42) pentru cuvîntul-cheie "globalizare"
Turismul internaţional – evoluţie in condiţiile de piaţă
Gribincea Alexandru, Sava Elena, Bîrca Iulita
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente pentru strategia României de construire a economiei bazată pe cunoştinţe
Burtea-Pană Elena
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 7 / 2008 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul întreprinderilor mici şi mijlocii în contextual globalizării economice a ţărilor în tranziţie
Stratan Alexandru
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 7 / 2008 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marea Neagră, zonă a cooperării economice
Moisescu PetreGheorghe
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 6 / 2007 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Armonizarea contabilităţii în corelaţie cu liberalizarea pieţelor financiare: unele implicaţii pentru economia Republicii Moldova
Ghedrovici Olesea
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Festivalul Internaţional Zilele Muzicii Noi:  istoricul fenomenului (1991–2016)

Barbas Valeria
Arta
Nr. 2(AV) / 2017 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni interculturale în creaţia compozitorului Laurenţiu Gondiu
Barbas Valeria
Arta
Nr. 2(AAV) / 2015 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les problèmes du théâtre contemporain
Han Jean-Pierre
Arta
Nr. 2(AAV) / 2014 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea capacității lingvistice și sociale de comunicare – condiție primordială în formarea personalității
Balţatu Ludmila
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 1(5) / 2017 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendinţe de globalizare şi regionalizare

Diavor Mircea
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 2 / 2016 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noile tendințe și abordări ale managementului turismului
Roitman Irina
Economica
Nr. 4(90) / 2014 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilirea unui sistem național de inovare ca o condiţie de creştere a competitivităţii ţărilor în economia globală
Duşcov Raisa
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile concurenţei inovatoare în condiţiile globalizării economiei mondiale
Andreeva Tatiana
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa gestiunii riscurilor în managementul bancar
Gârlea Mihail, Perciun Rodica
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factori emergenţi inovaţiilor în contextul unui ritm accelerat al globalizării
Stratan Alexandru, Anastase Ileana
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodologice și evolutive ale conceptului securității umane
Sprincean Serghei
Moldoscopie
Nr. 3(74) / 2016 / ISSN 1812-2566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalistica în calitate de domeniu distinct al cunoașterii interdisciplinare
Ciumakov Alexandr, Vasilescu Grigore
Moldoscopie
Nr. 4(67) / 2014 / ISSN 1812-2566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul globalizării asupra încălzirii globale
Cărbune Radj
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 9 / 2013 / ISSN 1857-3517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea regională şi concentrarea activităţii economice

Gherman Olimpiu, Zaharco Silvia
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea de stat - factor al funcţionării sistemelor economice naţionale
Lobanov Natalia
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 1857-4440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 42