Mеcanisme şi practici privind promovarea imaginii statului realizate de misiunile diplomatice ale Republicii Moldova
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1033 42
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-21 12:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.781(478) (1)
Diplomatic law. Laws of diplomacy (56)
SM ISO690:2012
ŢÂU, Nicolae. Mеcanisme şi practici privind promovarea imaginii statului realizate de misiunile diplomatice ale Republicii Moldova. In: Administrarea Publică, 2020, nr. 3(107), pp. 99-107. ISSN 1813-8489. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3996029
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489

Mеcanisme şi practici privind promovarea imaginii statului realizate de misiunile diplomatice ale Republicii Moldova

Mechanisms and practices regarding the promotion of the state image achieved by the diplomatic missions of the Republic of Moldova

Механизмы и практики по продвижению имиджа государства, осуществляемые дипломатическими миссиями Республики Молдова

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.3996029
CZU: 341.781(478)

Pag. 99-107

Ţâu Nicolae
 
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 13 septembrie 2020


Rezumat

Economically developed countries promote their image through the presence of performance indicators and the shaping of a positive public opinion towards certain actions, while small states, such as the Republic of Moldova, are directly affected by the policies promoted by them and are put in the situation of develop an active and mobile diplomacy so as to be able to promote the image of the state and its interests.

Țările dezvoltate economic își promovează imaginea prin prezentarea indicatorilor de performanță și prin formarea unei opinii publice pozitive față de anumite acțiuni, în timp ce statele mici, precum Republica Moldova, sunt afectate direct de politicile promovate de ele și sunt puse în situația de a dezvolta o diplomație activă și mobilă, astfel încât să poată promova imaginea statului și interesele acestuia.

Cuvinte-cheie
globalization, diplomatic missions, interdependence, state image, technological progress, international relations, Competitiveness, Investment, innovation performance, international competitors,

globalizare, misiuni diplomatice, interdependenţa, imaginea statului, progres tehnologic, relaţii internaţionale, competitivitate, investiţii, performanță în inovare, concurenți internaționali