IBN
Close
Dulschi Silvia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Internaționalizarea învățământului superior- imperativ al timpului
Dulschi Silvia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participarea Academiei de Administare Publică în proiecte și la forumuri științifice - premisă a calității cercetării
Dulschi Silvia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Particularităţile proceselor migraţioniste naţionale la etapa actuală
Dulschi Silvia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Aspecte teoretice privind democrația participativă și procesul decizional
Dulschi Silvia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-36. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migraţie şi politici migraţioniste: o provovcare pentru administraţia publică
Dulschi Silvia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul administrativ - componentă a mediului social
Dulschi Silvia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structuri administrative publice centrale în țările Uniunii Europene
Dulschi Silvia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Dimensiunea estică a diplomației Republicii Moldova în contextul alternativelor integraționiste
Dulschi Silvia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Centre ale diplomaţiei internaţionale în epoca medievală. Școala diplomatică bizantină
Dulschi Silvia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(96) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 December, 2017. Descarcări-26. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul bibliografic în teza de doctor: aspecte methodologice
Dulschi Silvia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(94) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 June, 2017. Descarcări-35. Vizualizări-768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Diplomaţia şi problemele lumii contemporane
Dulschi Silvia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala doctorală – o etapă nouă în formarea cercetătorilor științifici
Dulschi Silvia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a II-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Țările române în sistemul relațiilor diplomatice medieval
Dulschi Silvia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(91) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 September, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Gândirea diplomatică în Orientul Antic
Dulschi Silvia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(86) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Introducere în disciplina „Evoluţia diplomaţiei internaţionale”
Dulschi Silvia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(85) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 21 April, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici diplomatice ale regatului Dacia în contextul relaţiilor cu lumea limitrofă
Dulschi Silvia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(87) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 29 September, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul şi funcţionarea organizaţiilor interparlamentare
Dulschi Silvia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-3-0..
Disponibil online 5 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Organizaţiile nonguvernamentale internaţionale din perspectiva relaţiilor internaţionale
Dulschi Silvia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4241-9-6..
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partidul octombrist - exponent al ideilor liberale în Basarabia la începutul secolului al XX-lea
Dulschi Silvia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(81) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 29 April, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări metodice pentru candidaţii la studii prin doctorat privind elaborarea referatului ştiinţific
Dulschi Silvia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(83) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 3 October, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 35