IBN
Close

72Publicaţii

772Descărcări

26623Vizualizări

Ţurcanu Dinu
(6)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Google Scholar ID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 26. Publicaţii peste hotare - 21.
Publicații indexate în SCOPUS - 10. Teze/Rezumate în culegeri - 12. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 5
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 5
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 6
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 20
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 11
 • 5.5.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 2
 • 5.6.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM indexate în Scopus - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 13

2024 - 3

  Coșul alimentar sănătos. studiu de caz. Republica Moldova
Siminiuc Rodica , Ţurcanu Dinu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 9. 2024. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 26 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Development of a model for evaluating the nutritional quality of bread and bakery products
Siminiuc Rodica , Tsurcanu D.
Technical University of Moldova
Journal of Food and Nutrition Research
Vol. 63, / 2024 / ISSN 1336-8672
Disponibil online 16 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nutritional Quality of Bread and Bakery Products: Case Study: Republic of Moldova
Siminiuc Rodica , Tsurcanu D. , Autor Nou
Technical University of Moldova
IFMBE Proceedings. 6th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 6, Vol.91. 2024. Chişinău. ISSN 16800737.
Disponibil online 10 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 18

  Analiza exploratorie a securității alimentare în Republica Moldova în baza metricilor de calitate nutrițională și durabilă a produselor alimentare
Siminiuc Rodica , Ţurcanu Dinu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-25. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Capitolul IV. Modelarea matematică și optimizarea proceselor de deshidratare a produselor vegetale
Balan Mihail , Vişanu Vitali , Ţislinscaia Natalia , Ivanov Leonid , Balan Tatiana , Melenciuc Mihail , Popescu Victor , Gîdei Igor , Sandu Andrei Victor , Netreba Natalia , Boeştean Olga , Ţurcanu Dinu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Ameliorarea calităţii şi siguranţei alimentelor prin biotehnologie şi inginerie alimentară
Chişinău: 2023.
Disponibil online 13 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Compușii biologic activi a fructelor de Sambucus Nigra
Ţurcanu Dinu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-957-7 (Vol.2).
Disponibil online 10 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  European Perceptions of Artificial Intelligence and Their Social Variability. An Exploratory Study
Budeanu Andrea Mariana1 , Tsurcanu D.2 , Rosner Daniel3
1 Tech Lounge Association, Bucharest,
2 Technical University of Moldova,
3 University Politehnica of Bucharest
International Conference on Control Systems and Computer Science CSCS 2023
Ediția 24. 2023. New Jersey. ISBN 979-835031339-0.
Disponibil online 18 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Front labeling as a strategy to ensure sustainable agri-food systems
Siminiuc Rodica , Tsurcanu D.
Technical University of Moldova
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 21 December, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Modele de etichetare nutrițională frontală și de eco-etichetare pentru promovarea sănătății publice
Siminiuc Rodica , Tsurcanu D.
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Vol. 6, Nr. 3 / 2023 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 27 October, 2023. Descarcări-20. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Hemp Seed Cake Flour as a Source of Proteins, Minerals and Polyphenols and Its Impact on the Nutritional, Sensorial and Technological Quality of Bread
Capcanari Tatiana , Boaghe Eugenia , Negoiţa Cătălina , Siminiuc Rodica , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Reşitca Vladislav , Tsurcanu D.
Technical University of Moldova
Foods
Vol. 12, / 2023 / ISSN 2304-8158 / ISSNe 2304-8158
Disponibil online 28 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impact of nutritional diet therapy on premenstrual syndrome
Siminiuc Rodica , Tsurcanu D.
Technical University of Moldova
Frontiers in Nutrition
Nr. 10 / 2023 / ISSN 2296-861X
Disponibil online 9 April, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nutritional Quality of Bread and Bakery Products. Case Study: Republic of Moldova
Siminiuc Rodica1 , Tsurcanu D.1 , Siminiuc Sergiu2
1 Technical University of Moldova,
2 Duchenne Data Foundation, Veenendaal
IFMBE ProceedingsNanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-72-773-0..
Disponibil online 13 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Optimizarea învățării rețelelor de calculatoare prin E- Learning secvențial bazat pe tehnologia digitală
Peca Ludmila1 , Dumbrăveanu Roza2 , Tsurcanu D.1
1 Technical University of Moldova,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Journal of Social Sciences
Vol. 6, Nr. 3 / 2023 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 27 October, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Provocări şi tendinţe în dezvoltarea produselor fără gluten: Monografie
Siminiuc Rodica , Ţurcanu Dinu
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
Chişinău, 2023
Disponibil online 7 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Role of the University Management System in the digitalization of Technical University of Moldova
Tsurcanu D. , Siminiuc Rodica , Tsurcanu T.
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC ECCO 2022
Editia 12. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-897-9 (PDF).
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Role of the University Management System in the digitalization of Technical University of Moldova
Tsurcanu D. , Siminiuc Rodica , Tsurcanu T.
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia 12. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-898-6 (PDF).
Disponibil online 4 April, 2023. Descarcări-78. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Technological approaches applied in the design of gluten-free bakery products
Siminiuc Rodica , Tsurcanu D.
Technical University of Moldova
Czech Journal of Food Sciences
Vol. 41, / 2023 / ISSN 1212-1800 / ISSNe 1805-9317
Disponibil online 18 August, 2023. Descarcări-76. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The impact of the Internet access on economic development
Ţurcan Rina , Tsurcanu D. , Ciubuc Alexandru
Technical University of Moldova
Competitiveness and sustainable development
Ediția 5. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978‐9975‐64‐364‐1 (PDF).
Disponibil online 26 January, 2024. Descarcări-11. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The optimization of video transmission quality in wireless networks
Tsurcanu D. , Tsurcanu T.
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 30, Nr. 4 / 2023 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 16 February, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Website performance analysis in relation to the Visibility indicator of the Webometrics ranking: case study TOP 5 universities from the Republic of Moldova & Romania
Tsurcanu D. , Siminiuc Rodica , Tsurcanu T.
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia 12. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-898-6 (PDF).
Disponibil online 4 April, 2023. Descarcări-32. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Website performance analysis in relation to the Visibility indicator of the Webometrics ranking: case study TOP 5 universities from the Republic of Moldova & Romania
Tsurcanu D. , Siminiuc Rodica , Tsurcanu T.
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC ECCO 2022
Editia 12. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-897-9 (PDF).
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 7

  Evaluation of gluten contamination of gluten-free products in the Republic of Moldova
Siminiuc Rodica , Tsurcanu D.
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 29, Nr. 3 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 19 October, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluation of the eating behavior of TUM employees during the lockdown
Siminiuc Rodica , Tsurcanu D. , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Reşitca Vladislav , Tsurcanu T.
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Food in correlation with child autism: case study in the Republic of Moldova
Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Siminiuc Rodica , Reşitca Vladislav , Tsurcanu D.
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Food security of people with celiac disease in the Republic of Moldova through prism of public policies
Siminiuc Rodica , Tsurcanu D.
Technical University of Moldova
Frontiers in Public Health
Nr. 10 / 2022 / ISSN 2296-2565 / ISSNe 2296-2565
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Food security of people with celiac disease in the Republic of Moldova through prism of public policies
Siminiuc Rodica , Tsurcanu D.
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impact of the Covid-19 Pandemic on the Use of Microsoft 365 and Learning Outcomes at the Technical University of Moldova
Tsurcanu D. , Siminiuc Rodica , Bostan Viorel , Ţurcanu Tamara
Technical University of Moldova
IFMBE Proceedings. 5th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5, Vol.87. 2022. Chişinău. ISSN 16800737.
Disponibil online 28 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The use of natural preservative in production gummy candies: valuation of local wine vinegar
Boiştean Alina , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Siminiuc Rodica , Tsurcanu D. , Reşitca Vladislav
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

   Study of Edible Spontaneous Herbs in the Republic of Moldova for Ensuring a Sustainable Food System
Siminiuc Rodica , Tsurcanu D.
Technical University of Moldova
Food and Nutrition Sciences
Vol. 12, / 2021 / ISSN 2157-944X / ISSNe 2157-9458
Disponibil online 26 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cybersecurity of the Republic of Moldova: a retrospective for the period 2015-2020
Tsurcanu D.1 , Spinu Natalia2 , Popovici Serghei1 , Tsurcanu T.1
1 Technical University of Moldova,
2 Information Technology
Journal of Social Sciences
Vol. 4, Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 3 April, 2021. Descarcări-40. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impact of artisanal technologies on the quality indices of the cozonac
Siminiuc Rodica , Tsurcanu D.
Technical University of Moldova
Food Systems
Vol. 4, / 2021 / ISSN 2618-9771 / ISSNe 2618-7272
Disponibil online 26 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impact of the Covid-19 Pandemic on the Use of Microsoft 365 and Learning Outcomes at the Technical University of Moldova
Tsurcanu D. , Siminiuc Rodica , Bostan Viorel , Ţurcanu Tamara
Technical University of Moldova
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-592-7.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

  Digital signature: advantages, challenges and strategies
Tsurcanu D. , Popovici Serghei , Tsurcanu T.
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Vol. 3, Nr. 4 / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 9 January, 2021. Descarcări-95. Vizualizări-945
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Quality of services in MPLS networks
Tsurcanu D.
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 27, Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The impact of the pandemic on the agri-food system
Siminiuc Rodica , Tsurcanu D.
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Vol. 3, Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-70. Vizualizări-909
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

  Education in Cybersecurity
Bulai Rodica , Tsurcanu D. , Ciorbă Dumitru
Technical University of Moldova
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2019. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-1898-3; 978-3-903035-24-9.
Disponibil online 11 October, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Governance of the Technical University of Moldova in the digital era
Timco Carolina , Bugaian Larisa , Tsurcanu D.
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Vol. 2, Nr. 2 / 2019 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 27 June, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-1012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

  Determinarea ratei maxime de transfer a informației dintre două noduri aleatorii ale reţelei de comunicaţii
Nistiriuc Ana , Ababii Victor , Chihai Andrei , Ţurcanu Dinu , Bejan Nicolae , Alexei Anatolie , Nistiriuc Ion , Sharma Popovici Natalia , Nistiriuc Pavel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 29 May, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-936
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Optimizarea rutelor de transmisiune a datelor în rețelele de comunicații prin intermediul algoritmului lui Ford
Chihai Andrei , Ţurcanu Dinu , Bejan Nicolae , Alexei (Lachi) Arina , Nistiriuc Ion , Sharma Popovici Natalia , Nistiriuc Pavel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 29 May, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-833
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reprezentarea eficientă a sursei de date în reţeaua de comunicaţii
Nistiriuc Ana , Ababii Victor , Chihai Andrei , Ţurcanu Dinu , Bejan Nicolae , Alexei Anatolie , Nistiriuc Ion , Sharma Popovici Natalia , Nistiriuc Pavel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 29 May, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Utilizarea algoritmului Dijkstra pentru determinarea rutelor de valoare minima în rețele de comunicații
Nistiriuc Ana , Ababii Victor , Chihai Andrei , Ţurcanu Dinu , Bejan Nicolae , Alexei Anatolie , Nistiriuc Ion , Sharma Popovici Natalia , Nistiriuc Pavel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 29 May, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

  Despre Soluționarea Problemei de Optimizare Privind Calculul Rețelei de Telecomunicații Multimedia
Nistiriuc Ana , Ababii Victor , Ţurcanu Dinu , Chihai Andrei , Nistiriuc Pavel , Bejan Nicolae , Nistiriuc Ion
Universitatea Tehnică a Moldovei
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 27 October, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Optimizarea rutelor de transmisiune a datelor în rețelele de comunicații prin intermediul algoritmului lui Ford
Nistiriuc Ana , Ababii Victor , Chihai Andrei , Ţurcanu Dinu , Nistiriuc Ion , Sharma Popovici Natalia , Nistiriuc Pavel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2017. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-026-8.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Utilizarea algoritmului Dijkstra pentru determinarea rutelor de valoare minimă în rețele de comunicații
Nistiriuc Ana , Ababii Victor , Chihai Andrei , Ţurcanu Dinu , Nistiriuc Ion , Sharma Popovici Natalia , Nistiriuc Pavel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2017. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-026-8.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Utilizarea algoritmului Ford-Fulkerson pentru determinarea fluxului maxim între două noduri prescrise ale reţelei de comunicaţii
Nistiriuc Ana , Ababii Victor , Chihai Andrei , Ţurcanu Dinu , Nistiriuc Ion , Sharma Popovici Natalia , Nistiriuc Pavel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Utilizarea aloritmului Kruskal pentru determinarea arborului minimal în reţeaua de comunicaţii
Nistiriuc Ana , Ababii Victor , Chihai Andrei , Ţurcanu Dinu , Nistiriuc Ion , Sharma Popovici Natalia , Nistiriuc Pavel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

  Analiza asigurării fiabilității hardwaer a rețelelor de comunicații MPLS
Chihai Andrei , Nistiriuc Ana , Ţurcanu Dinu , Nistiriuc Ion , Russu Gabriel , Sharma Popovici Natalia , Nistiriuc Pavel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Analiza fiabilității de funcționare a rețelelor de comunicații
Chihai Andrei , Nistiriuc Ana , Ţurcanu Dinu , Nistiriuc Pavel , Russu Gabriel , Sharma Popovici Natalia , Nistiriuc Pavel , Alexei Anatolie
Universitatea Tehnică a Moldovei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Analiza modelului ghid de unda pentru comunicatiile radio in conditiile localitatilor urbane
Russu Gabriel , Nistiriuc Ana , Ţurcanu Dinu , Nistiriuc Pavel , Chihai Andrei , Nistiriuc Ion , Sharma Popovici Natalia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dezvoltarea societăţii informaţionale în Republica Moldova în contextul globalizării
Timco Carolina , Țurcanu Tatiana , Ţurcanu Dinu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-832
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 72