IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Hits: 23 Unique visitors: 21
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Balan Oleg Ion - 15. Descărcări - 17. Vizualizări - 2941.
Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
xls PDF

2017 - 1

Academia de Administrare Publică participă prin cercetare la edificarea societăţii bazate pe cunoaştere. Cuvant inainte

Balan Oleg
1 Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
/ 2017
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academia este un centru național veritabil de promovare a politicii de stat în domeniul administrației publice
Balan Oleg
1 Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Obligaţii extrateritoriale ale statelor-părţi la tratatele în domeniul drepturilor omului
Balan Oleg, Poalelungi Mihail
1 Ministerul Afacerilor Interne R.Moldova,
2 Curtea Supremă de Justiţie
Administrarea Publică
Nr. 3(87) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 29 September, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Recenzia Lucrării „Actul jurisdicţional internaţional” Autor: Diana SÂRCU-SCOBIOALĂ, doctor în drept, conferenţiar universitar. Editura: „Elan Poligraf”, Chişinău, 2013
Balan Oleg
1 Academia de Administrare Publică
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(32) / 2014 / ISSN 1857-1999
Disponibil online 18 February, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рецензия Монографии «Международный судебный акт» Автор: Диана Сырку-Скобиоалэ Издательство: «Elan Poligraf», Кишинёв, 2013
Балан Олег
1 Academia de Administrare Publică
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(32) / 2014 / ISSN 1857-1999
Disponibil online 18 February, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Review of the Monograph „ International judicial act” Authors: Diana Sârcu-Scobioală, Ph.D. (Law), university docent. Publishing house: „Elan Poligraf”, Chisinau, 2013.
Balan Oleg
1 Academia de Administrare Publică
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(32) / 2014 / ISSN 1857-1999
Disponibil online 18 February, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Interzicerea armei nucleare – o sarcină primordială a lumii contemporane
Balan Oleg, Sârcu-Scobioală Diana
1 Academia de Administrare Publică,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(78) / 2013 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Natura juridică a actului jurisdicţional internaţional
Balan Oleg, Sârcu-Scobioală Diana
1 Academia de Administrare Publică,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(72) / 2011 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Particularităţile răaspunderii pentru încălcarea dreptului umanitar
Balan Oleg
1 Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(61) / 2009 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nivelul de angajare a Republicii Moldova în lupta contra criminalităţii economice
Balan Oleg, Mânzală Traian
1 Academia de Administrare Publică,
2 Universitatea „Spiru Haret“ din Constanţa, România
Administrarea Publică
Nr. 3-4(64) / 2009 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevenirea şi reprimarea crimelor de război, crimelor împotriva umanităţii şi genocidului în conflictele armate
Balan Oleg
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1857-1999
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Discernamînt şi eficienţa în Administrarea Publică
Balan Oleg
1 Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 2(58) / 2008 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Guvernarea regională și mondială fn cadrul comunitaţii internaţionale
Balan Oleg, Ciorobea Aurelian-Mihai
1 Academia de Administrare Publică,
2 Institutul de Istorie al AŞM
Administrarea Publică
Nr. 4(56) / 2007 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extrădarea. Formă de asistenţă juridică Internaţională în materie penală
Balan Oleg, Griţco Elena
1 Academia de Administrare Publică
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-1999
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Republica Moldova în Cadrul Relaţiilor Internaţionale
Balan Oleg
Administrarea Publică
Nr. 3(51) / 2006 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15