IBN
Close
Balan Oleg Ion
Cuvinte-cheie (20): proiect științific. (1), formarea personalului (1), strategia reformei (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Cercetarea științifică - o sarcină indispensabilă în activitatea Academiei de Administrare Publică
Balan Oleg
Academia de Administrare Publică
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Cuvânt înainte. Academia – promotor al ideilor științifice în domeniul administrării publice
Balan Oleg
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 28 May, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Academia de Administrare Publică în sprijinul reformei administrative
Balan Oleg
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 4(100) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt-înainte. Cercetarea științifică constituie un domeniu de bază al activității Academiei de Administrare Publică
Balan Oleg
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mesaj de salut către participanţii la Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională „Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele europene ale Republicii Moldova”
Balan Oleg
Academia de Administrare Publică
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldovaconferinţă ştiinţifico-practică internaţională
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-134-20-0.
Disponibil online 4 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Academia de Administrare Publică participă prin cercetare la edificarea societăţii bazate pe cunoaştere. Cuvant inainte
Balan Oleg
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academia este un centru național veritabil de promovare a politicii de stat în domeniul administrației publice
Balan Oleg
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Cuvânt înainte
Balan Oleg
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 31 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extraterritoriality of the European Convention on Human Rights: Positive Obligations and Jurisdiction: Monograph
Balan Oleg
Academy of Public Administration
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 2(10) / 2016 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Positive and Negative Obligations of the State under the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: Monograph
Balan Oleg
Academy of Public Administration
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 2(10) / 2016 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Obligaţii extrateritoriale ale statelor-părţi la tratatele în domeniul drepturilor omului
Balan Oleg1, Poalelungi Mihail2
1 Ministerul Afacerilor Interne R.Moldova,
2 Curtea Supremă de Justiţie
Administrarea Publică
Nr. 3(87) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 29 September, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Academia de Administrare Publică – centru naţional de asigurare ştiinţifică şi metodică a activităţii autorităţilor publice
Balan Oleg
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4241-9-6..
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea directă a reglementărilor internaţionale în materia drepturilor omului
Balan Oleg, Sârcu-Scobioală Diana
Academia de Administrare Publică
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-8-9.
Disponibil online 20 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzia Lucrării „Actul jurisdicţional internaţional” Autor: Diana SÂRCU-SCOBIOALĂ, doctor în drept, conferenţiar universitar. Editura: „Elan Poligraf”, Chişinău, 2013
Balan Oleg
Academia de Administrare Publică
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(32) / 2014 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 18 February, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Review of the Monograph „ International judicial act” Authors: Diana Sârcu-Scobioală, Ph.D. (Law), university docent. Publishing house: „Elan Poligraf”, Chisinau, 2013.
Balan Oleg
Academy of Public Administration
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(32) / 2014 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 18 February, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рецензия Монографии «Международный судебный акт» Автор: Диана Сырку-Скобиоалэ Издательство: «Elan Poligraf», Кишинёв, 2013
Балан Олег
Академия публичного управления
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(32) / 2014 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 18 February, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Interzicerea armei nucleare – o sarcină primordială a lumii contemporane
Balan Oleg1, Sârcu-Scobioală Diana2
1 Academia de Administrare Publică,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(78) / 2013 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Natura juridică a actului jurisdicţional internaţional
Balan Oleg1, Sârcu-Scobioală Diana2
1 Academia de Administrare Publică,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(72) / 2011 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Nivelul de angajare a Republicii Moldova în lupta contra criminalităţii economice
Balan Oleg1, Mânzală Traian2
1 Academia de Administrare Publică,
2 Universitatea „Spiru Haret“ din Constanţa, România
Administrarea Publică
Nr. 3-4(64) / 2009 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile răaspunderii pentru încălcarea dreptului umanitar
Balan Oleg
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(61) / 2009 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25