IBN
Close
Țurcanu Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11

2023 - 4

Role of the University Management System in the digitalization of Technical University of Moldova
Ţurcanu Dinu , Siminiuc Rodica , Țurcanu Tatiana
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia 12. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-898-6 (PDF).
Disponibil online 4 April, 2023. Descarcări-29. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Role of the University Management System in the digitalization of Technical University of Moldova
Ţurcanu Dinu , Siminiuc Rodica , Țurcanu Tatiana
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC ECCO 2022
Editia 12, R. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-897-9 (PDF).
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Website performance analysis in relation to the Visibility indicator of the Webometrics ranking: case study TOP 5 universities from the Republic of Moldova & Romania
Ţurcanu Dinu , Siminiuc Rodica , Țurcanu Tatiana
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia 12. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-898-6 (PDF).
Disponibil online 4 April, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Website performance analysis in relation to the Visibility indicator of the Webometrics ranking: case study TOP 5 universities from the Republic of Moldova & Romania
Ţurcanu Dinu , Siminiuc Rodica , Țurcanu Tatiana
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC ECCO 2022
Editia 12, R. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-897-9 (PDF).
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Evaluation of the eating behavior of TUM employees during the lockdown
Siminiuc Rodica , Ţurcanu Dinu , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Reşitca Vladislav , Țurcanu Tatiana
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Cybersecurity of the Republic of Moldova: a retrospective for the period 2015-2020
Ţurcanu Dinu1 , Spinu Natalia2 , Popovici Serghei1 , Țurcanu Tatiana1
1 Technical University of Moldova,
2 Information Technology
Journal of Social Sciences
Vol. 4, Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 3 April, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Digital signature: advantages, challenges and strategies
Ţurcanu Dinu , Popovici Serghei , Țurcanu Tatiana
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Vol. 3, Nr. 4 / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 9 January, 2021. Descarcări-75. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Evoluția managementului costurilor
Țurcanu Tatiana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 2 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția managementului costurilor
Țurcanu Tatiana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 2 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of software activity on the implementation of cost managerial system
Țurcanu Tatiana
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 25, Nr. 2 / 2018 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 6 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Dezvoltarea societăţii informaţionale în Republica Moldova în contextul globalizării
Timco Carolina , Țurcanu Tatiana , Ţurcanu Dinu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul proiectelor ca soluţie pentru gestionarea costurilor în cadrul întreprinderilor TI
Timco Carolina , Țurcanu Tatiana , Grossu Aliona
Universitatea Tehnică a Moldovei
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-40. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Evaluarea şi perfecţionarea managementului costurilor pe segmentul de software
Țurcanu Tatiana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-310-3.
Disponibil online 1 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Improvement and Expansion of the Teaching and Learning a foreign Language as a Modern One
Țurcanu Tatiana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 4-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-52-2.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sectorul TIC în Moldova: situaţia actuală, evoluţia, probleme şi căi de soluţionare
Cebanu Doina , Țurcanu Tatiana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-311-0.
Disponibil online 16 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Tehnici și strategii de implementare a metodei comunicative în predarea limbilor străine
Țurcanu Tatiana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16