IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Telecommunications, Electronics and Informatics", 6
Chișinău, Moldova, 24-27 mai 2018
Telecommunications, Electronics and Informatics
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ed. 6
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Tehnică a Moldovei
Responsabili de ediție: Andronic S., Tighineanu I., Tronciu V.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Anul publicării: 2018
Numărul de pagini: 526
ISBN: 978-9975-45-540-4
CZU: 654+621.3+004(082)=135.1=111=161.1 T 34
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2018 Ed. 6  145
  2015 Ed. 5 137
Disponibil în IBN: 31 mai 2018
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (206)Tehnică (127)Chimie (54)Biologie (4)Istorie (1)Economie (17)Geografie (1)Drept (1)Pedagogie (24)Medicină (13)Studiul artelor, culturologie (4)Arhitectura (1)Sociologie (3)Altele (3)Ştiinţe agricole (1)Filologie (2)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)Ştiinţe politice (1)