IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Tirajul revistei   235
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-04 06:46
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (4 din 4)64
  2020  (4 din 4)70
  2019  (4 din 4)75
  2018  (4 din 4)74
  2017  (4 din 4)78
  2016  (4 din 4)80
  2015  (4 din 4)77
  2014  (4 din 4)77
  2013  (4 din 4)74
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)75
  2010  (3 din 4)54
  2009  (3 din 4)63
  2008  (3 din 4)58
  2007  (3 din 4)56
  2006  (3 din 4)44
  2005  (3 din 4)48
  2004  (1 din 4)18
imagine

pISSN: 1813-8489
Administrarea Publică
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.07.18-2019.12.05)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească istoria şi dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2004 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole115710431771828111432129
Volume63644762833
Total1220110765321114

Vizualizări   232Descărcări   56

Conţinutul numărului de revistă

Forme alternative de gestionare a serviciilor publice locale în Republica Moldova

12-18

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).01

CZU: 351(478)

Tincu Violeta

Alternative Options for Local Public Services Management in the Republic Of Moldova

19-25

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).01

CZU: 351(478)

Tincu Violeta

Cultura profesională a funcționarilor publici – un fundament al administrării publice moderne

23-31

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).02

CZU: 35.08:005

Dulschi Ion

Professional Culture of Civil Servants - a Premise for a Modern Public Administration

32-37

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).02

CZU: 35.08:005

Dulschi Ion

Consolidarea cadrului legal privind delimitarea proprietății publice a statului și a unităților administrativ-teritoriale

38-44

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).03

CZU: 351.711

Guţu Gheorghe

Strengthening the Legal Framework Regarding the Delimitation of State and Administrative-Territorial Units Public Property

45-51

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).03

CZU: 351.711

Guţu Gheorghe

Unele aspecte privind contestarea actelor/faptelor autorității contractante la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor

53-59

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).04

CZU: 347.924:351.712(478)

Odainic Mariana , Chiper Natalia

Legalitatea, ordinea legală, disciplina, democraţia

60-67

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).05

CZU: 340.13+321

Negru Boris

Provocarile economiei și impactul asupra mediului ambiant

69-73

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).06

CZU: 33:502/504

Manole Tatiana , Ţurcan Rina

Schimbarea paradigmei: de la creșterea economică la crearea durabilă a valorii

74-85

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).07

CZU: 330.35:330.13

Prodan-Şestacov Liubovi

Participarea Academiei de Administare Publică în proiecte și la forumuri științifice - premisă a calității cercetării

87-95

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).08

CZU: 378.4:001.891

Dulschi Silvia

Îmbunătățirea calității învățământului superior prin implicarea studenților utilizând experiența cursului ca variabilă de mediere

96-103

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).09

CZU: 378.147.31

Ropot Traian , Wang Muhua , Stonier Francis

How Student Engagement Can Improve the Quality of Undergraduate Education Using Course Experience as a Mediating Variable

104-111

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).09

CZU: 378.147.31

Ropot Traian , Wang Muhua , Stonier Francis

Abordarea teoretică a mediului internațional de afaceri

113-126

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).10

CZU: 339.9.01

Ţâu Nicolae , Sharfeldin Ibrahim-Mustafa-Mohammedelkhatim

Educația pentru toleranță în contextul globalizării

127-131

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).11

CZU: 37.017

Spînu Stela

Relațiile ruso-americane post maidan 2014

132-145

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).12

CZU: 327(470+73)

Cebotari Svetlana

Aspecte conceptuale privind autonomia locală

147-153

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).13

CZU: 35.072.1:352

Ştefaniţa Anastasia

Modelul social european – instrument de coeziune între statele Uniunii Europene

154-161

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).14

CZU: 364:061.1EU

Sacara Ana

Percepția tinerilor asupra Uniunii Europene. Viziuni și perspective

162-172

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).15

CZU: [159.937:061.1EU]-053.6

Mărginean Flavia Alexandra