IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(46) pentru cuvîntul-cheie "literary work"
Formarea atitudinilor la elevii claselor primare față de opera literară
Oboroceanu Viorica
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of dialogue in literary image creation
Pascaru Daniela, Şaganean Gabriela
Moldova State University
De la monem la text: reconfigurări lingvistice și practici didactice
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-503-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul metodelor moderne în înțelegerea textelor literare și nonliterare de către elevii din ciclul primar de învățământ
Mîțu Daniela
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-39. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afinitățile creației eminisciene cu opera lui Novalis
Mititelu Oxana
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhetipul copilului-elev: profil real și ficțional
Popa Viorica
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-95-1.
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere teoretico-literare si metodologice ale receptarii operei literare
Şchiopu Constantin
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(24) / 2014 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 21 October, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-991
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reader-response theories. conceptual and terminological delimitations
Dementieva Diana
Moldova State University
Communication, Context and Interdisciplinarity
Ediția a 6-a, Lite. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-00-6.
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Структура литературного произведения с позиции авторско–правовой охраны
Tarasova Irina
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota dominantă în creația lui Gheorghe Asachi
Balţatu Ludmila
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(13) / 2021 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 26 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elena Ghica (Dora d’Istria) (1828 - 1888)
Motoc Radu
Confluențe Bibliologice
Nr. 1(55) / 2019 / ISSN - /ISSNe 1857-0232
Disponibil online 10 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hans Robert Jauss: principalele concepte ale esteticii receptării
Dementieva Diana
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 28 December, 2019. Descarcări-164. Vizualizări-1574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literary reception: a procedural phenomenon
Dementieva Diana
Moldova State University
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue
Ediția a 8-a, Lite.. 2020. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-93590-3-7.
Disponibil online 2 December, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profitul ascuns în spatele unei creaţii
Moisei Andrei
Intellectus
Nr. 2 / 2023 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lectura - o copie imperfectă a operei literare
Dementieva Diana
Intertext
Nr. 3-4(55-56) / 2020 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capcane şi dificultăţi în traduceri literare
Reabţov Gheorghe
Intertext
Nr. 1-2(30) / 2014 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 30 April, 2014. Descarcări-39. Vizualizări-905
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depicting the character’s traits in the artistic dialogue
Şaganean Gabriela
Moldova State University
50 de ani la USM: Sergiu Pavlicenco
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-668-2.
Disponibil online 22 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
English romantic poets and beauty in their artistic vision
Dodenciu Gabriela Adriana
Journal of Social Sciences
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 April, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-1503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le politique dans l’oeuvre de Virgil Gheorghiu et de Vintilă Horia : témoignage et fiction historique
Florea Galina
La Francopolyphonie
Nr. 5 / 2010 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-1540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anatol Gavrilov: studii de teorie şi metodologie literară
Caraman Vlad
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Publicistica-parte integrantă a creației lui Serafim Saka
Antoni Cristina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-179-6.
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 46