IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(46) pentru cuvîntul-cheie "criterii"
La lecture et ses strategies dans l’apprentissage du français langue etrangere (FLE)
Prigorschi Claudia
Université d’Etat de Moldavie
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-54. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Performanța managementului APL și criteriile calitative de evaluare a acesteia
Fetescu Cezara
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-35. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza actului decizional administrativ  prin prisma elementelor componente
Solomon Oleg
Administrarea Publică
Nr. 4(96) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 December, 2017. Descarcări-93. Vizualizări-958
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criterii de diagnostic al imunodeficiențelor primare la nivel de instituții medicale raionale
Iarmoliuc Olga
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criteriile de diferenţiere ale tuberculozei pulmonare
Masri Aiman, Spancioc Maria, Cristian Silvia
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea calității produselor curriculare digitale
Georgescu Patricia-Maria12
Inovații pedagogice în sfera digitală
Ediția a VIII-a. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3405-1-9.
Disponibil online 21 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expertiza mediului educațional inovaţional
Tintiuc Tatiana
Inovații pedagogice în sfera digitală
Ediția a VIII-a. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3405-1-9.
Disponibil online 21 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de reacție în procesul economic
Dinga Emil
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumente de implementare a managementului calității în instituțiile spitalicești.
Grejdean Tudor, Scutelnic Rodica, Grejdian-Voloceai Victoria
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criteriile clinice și biochimice de prognostic la pacientele cu sindromul ovarelor polichistice și infertilitate supuse drillingului ovarian laparoscopic.
Grejdian-Voloceai Victoria, Mazur-Nicorici Lucia
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(61) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 14 April, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-867
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criteria for determining disability and limiting its social impact
Mreisat Ammar12
1 Free International University of Moldova,
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 5 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea conflictelor interpersonale la vârsta preadolescenței
Mîsliţchi Valentina, Beleaeva Stella
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-53. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de autoritate publică în codul administrativ
Jimbei Ina
Integrare prin cercetare și inovare.
SJE. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 15 April, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garanții naționale privind desfăşurarea procesului penal în termen rezonabil
Ostavciuc Dinu
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(371-372) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări privind situația persoanelor cu dizabilități în societate
Pavlencu Mariana, Revenco Ana-Maria
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(359-360) / 2021 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul discriminării în instituțiile de învățământ din Republica Moldova
Pavlencu Mariana1, Costisanu Vitalie2
Legea şi Viaţa
Nr. 9-10(357-358) / 2021 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 27 November, 2021. Descarcări-51. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea competenţei de comunicare la vârsta adolescenței
Mîsliţchi Valentina
Inovaţii în sistemul naţional de evaluare a rezultatelor învăţării
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-46-694-3.
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-25. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etapele aderării unui stat la Uniunea Europeană. Perspectiva europeană a Balcanilor de vest
Lesnic Adriana
Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene: direcții, realizări și perspective
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-582-1.
Disponibil online 10 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criterii de identificare a valorilor morale
Creţu Liliana
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2023. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-123-4.
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criteriile de calitate a ecosistemelor forestiere
Fasola Regina
Conferinţa Internaţională a Tinerilor Cercetători
2005. Chişinău. ISBN 9975-9716-1-X.
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 46