IBN
Close
Fasola Regina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 21.
Cărţi - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 1. Cărţi publicate în RM
  • 1.1.Monografii - 2
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19

2023 - 3

Repartiția spațială a nivelului de contaminare cu unele metale grele al florilor de salcâm (Robinia pseudoacacia) din Republica Moldova
Braşoveanu Valeriu , Brașoveanu (Deomidova) Cristina , Fasola Regina , Grigoraş Nicolae , Stratan Liliana
Institutul de Ecologie şi Geografie, USM
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 1 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specii de importanță europeană și națională în Situl Emerald “Pădurea Hâncești”
Liogchii Nina , Fasola Regina , Motelica Liliana
Institutul de Ecologie şi Geografie, USM
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea de conservare a diversității biologice în site-ul Emerald “Pădurea Hîncești”
Liogchii Nina , Fasola Regina , Motelica Liliana
Institutul de Ecologie şi Geografie, USM
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Potențialul natural valoros protejat în ariile naturale din raionul Ștefan Vodă
Liogchii Nina , Fasola Regina , Motelica Liliana
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specii de plante protejate în ecosistemele naturale din regiunea de nord a Republicii Moldova
Fasola Regina , Liogchii Nina , Motelica Liliana
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea ecologică actuală a ariilor naturale din raionul Căușeni
Liogchii Nina12 , Fasola Regina1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Aspecte privind starea ecologică a unor arii protejate din raionul Strășeni
Liogchii Nina , Fasola Regina , Braşoveanu Valeriu , Motelica Liliana
Institutul de Ecologie şi Geografie
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informația cadastrală a ariei protejate Rosoșeni
Liogchii Nina12 , Fasola Regina12 , Motelica Liliana12 , Braşoveanu Valeriu1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Paşaportul ecologic al „Defileului Racovăţii de Sud” şi argumentarea statutului de Monument al Naturii Mixt
Fasola Regina1 , Liogchii Nina2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plan de management al Rezervației naturale ,,CĂRBUNA” – sit-ul EMERALD
Tărîţă Anatolie , Nedealcov Maria , Moşanu Elena , Sandu Maria , Lozan Raisa , Braşoveanu Valeriu , Cozari Tudor , Donica Ala , Ajder Vitalie , Brega Vladimir, Fasola Regina , Motelica Liliana , Grigoraş Nicolae, Zlotea Alexandr
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
Chişinău, 2020 / ISBN 978-9975-3482-4-9
Disponibil online 28 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plan de management al Rezervației naturale ,,Cărbuna” – sit-ul EMERALD
Tărîţă Anatolie , Nedealcov Maria , Moşanu Elena , Sandu Maria , Lozan Raisa , Braşoveanu Valeriu , Cozari Tudor , Donica Ala , Ajder Vitalie , Brega Vladimir, Fasola Regina , Motelica Liliana , Grigoraş Nicolae, Zlotea Alexandr
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
Chişinău, 2020 / ISBN 978-9975-3482-4-9
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea ecologică a unor arii protejate din regiunea centrală a Republicii Moldova
Liogchii Nina12 , Begu Adam12 , Braşoveanu Valeriu12 , Fasola Regina12 , Motelica Liliana1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea ecologică actuală a ariilor protejate din raionul Anenii Noi
Liogchii Nina1 , Fasola Regina2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Aspecte privind poluarea mediului din cadrul bazinului râului Cereşnovat prin depuneri atmosferice
Fasola Regina , Braşoveanu Valeriu , Begu Adam , Brega Vladimir
Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conservarea resurselor naturale în rezervatiile peisajere
Liogchii Nina , Begu Adam , Fasola Regina
Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-838
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pașaportul ecologic al ariei protejate „La 33 de vaduri”
Liogchii Nina12 , Begu Adam13 , Fasola Regina12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie,
3 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paşaportul ecologic al ariei protejate Leordoaia
Liogchii Nina , Begu Adam , Fasola Regina , Braşoveanu Valeriu , Ajder Vitalie
Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-895
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Mapping critical levels and air  pollution effects for vegetation in the  Republic of Moldova
Brega Vladimir , Fasola Regina
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul edafic al ecosistemului forestier „Racovăţii de Sud” din bazinul râului Cereşnovăţ
Fasola Regina , Braşoveanu Valeriu
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică
2016. Chişinău. ISBN 978‐9975‐9611‐3‐4..
Disponibil online 31 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Conţinutul metalelor grele în solurile bazinului râului Cereşnovăţ
Fasola Regina
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(86) / 2015 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 February, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea elementelor naturale rare din unele arii protejate de stat
Begu Adam , Liogchii Nina , Brega Vladimir , Braşoveanu Valeriu , Donica Ala , Fasola Regina
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 1. 2015. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3054-5-7.
Disponibil online 10 August, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

The rare plant species in the ecosystem „Racovăţii de Sud”
Fasola Regina
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-62-370-4.
Disponibil online 18 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 2

Criteriile de calitate a ecosistemelor forestiere
Fasola Regina
Institutul Naţional de Ecologie a RM
Conferinţa Internaţională a Tinerilor Cercetători
2005. Chişinău. ISBN 9975-9716-1-X.
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Normative şi standarde de mediu
Tabără Irina , Gori T. , Roman Olesea , Fasola Regina
Institutul Naţional de Ecologie a RM
Conferinţa Internaţională a Tinerilor Cercetători
2005. Chişinău. ISBN 9975-9716-1-X.
Disponibil online 6 July, 2021. Descarcări-32. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 24 of 24