IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(71) pentru cuvîntul-cheie "servicii"
Modelarea Sistemelor Orientate pe Servicii prin RPS Reconfigurabile cu Trasaturi Dinamice
Guţuleac Emilian, Zaporojan Sergiu, Gîrleanu Ion, Sclifos Alexei, Iavorschi Inga
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 25 October, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-863
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia dezvoltării managementului facilitar
Litvin Eugeniu
Academy of Economic Studies of Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-786
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consolidarea strategiei concurențiale a companiei prin intermediul marketingului relațional
Pascari Ludmila, Ceaicovschii Alexandr
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-50. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Développement du tourisme en Algérie
Bradou Michel
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici actuale şi de perspectivă ale serviciilor de telecomunicaţii în contextul globalizării
Grițco Maria
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-34. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turismul internaţional – evoluţie in condiţiile de piaţă
Gribincea Alexandru1, Sava Elena1, Bîrca Iulita2
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 3 November, 2015. Descarcări-136. Vizualizări-2091
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarife de costuri ale produselor animaliere
Vasilaşcu Ion, Graur Tatiana
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 26 November, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-817
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controlul transmiterii sau primirii banilor, a serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite
Roman Dumitru
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-38. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premise şi realităţi cu privire la violenţa în familie
Ioniţă Diana
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. I-a / 2012 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-70. Vizualizări-1880
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sudul Basarabiei și războiul Crimeii. 1853-1856
Leşcu Anatol
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-66. Vizualizări-880
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii privind calitatea lucrărilor de audit
Manoli Mihail
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-46. Vizualizări-933
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitate – competitivitate: competitivitatea prin calitate
Năstase Mircea
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 23 April, 2018. Descarcări-41. Vizualizări-984
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relațiile populației Basarabiei cu militarii ruși (1812 - 1828)
Leşcu Anatol
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организация оценивания на уроках математики посредством сервиса Poll Everywhere
Ciavdari Vladimir, Velicova Tatiana
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организация обратной связи посредством системы интерактивного опроса Smart Learning Suite
Ciavdari Vladimir, Velicova Tatiana
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The significance of the service sector of culture and art in the society during the crisis
Bogdanova Svetlana
Technical University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2022 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 29 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezența managementului facilităților în organizațiile prestatoare de servicii din Republica Moldova
Litvin Eugeniu
Economica
Nr. 3(125) / 2023 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 4 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza pieţei de alimentaţie publică din municipiul Chişinău şi tendinţe de dezvoltare
Tabunșcic Olga
Economica
Nr. 1(99) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 April, 2017. Descarcări-59. Vizualizări-1030
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza pieţei serviciilo de certificare din Republica Moldova
Ţurcanu Gheorghe, Zetia Vasile
Economica
Nr. 4(86) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-13. Vizualizări-1012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industria hotelieră din municipiul Chişinău – realităţile perioadei postcriză
Barcari Igor1, Gurgui Amalia2, Gribincea Alexandru1
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 May, 2015. Descarcări-28. Vizualizări-1613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 71