IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(58) pentru cuvîntul-cheie "dialog"
The role of dialogue in literary image creation
Pascaru Daniela, Şaganean Gabriela
Moldova State University
De la monem la text: reconfigurări lingvistice și practici didactice
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-503-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Специфика функционирования обращений в семейном диалоге XIX века: на материале произведений А. С. Пушкина, А. П. Чехова
Galer Anna
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.1. 2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-304-4..
Disponibil online 18 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte legale și instituționale determinante în dialogul dintre autoritățile publice și organizațiile societății civile din Republica Moldova (continuare)
Palihovici Liliana
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte legale și instituționale care determină dialogul dintre autoritățile publice și organizațiile societății civile în Republica Moldova (partea I)
Palihovici Liliana
Administrarea Publică
Nr. 4(112) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-837
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forme de intertextualitate în proza lui Aureliu Busuioc
Dumitraşcu Veronica
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Replica – element definitoriu al discursului
Şchiopu Constantin
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 September, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcţiile principale ale întrebărilor în discursul argumentativ
Guţu Vasile
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-924
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concertul instrumental şi reflectarea lui în muzicologia autohtonă
Andrieş Vladimir
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(12-13) / 2011 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-108. Vizualizări-2425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta dialogului sau „Cum dramaturgii basarabeni ai anilor ’90 discutau cu Platon”
Khalil-Butucioc Dorina
Arta
Nr. 2(AAV) / 2021 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Critică și educație. Cât de critică ar putea fi gândirea critică?
Bondor George
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-95-1.
Disponibil online 25 July, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipostaze ale tăcerii în limitele gândirii critice
Rusu Vlad
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-95-1.
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dramaturgia naţională a anilor ’90 şi teatrul autohton: dialog în spaţiu şi timp
Khalil-Butucioc Dorina
Arta
Nr. 2(AAV) / 2015 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 13 July, 2016. Descarcări-24. Vizualizări-954
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postmodernism „pentru toate vocile” din duetul dramat(urg)ic al Mariei Şleahtiţchi şi al lui Nicolae Leahu
Khalil-Butucioc Dorina
Arta
Nr. 2(AAV) / 2013 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 February, 2014. Descarcări-382. Vizualizări-13812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul extremismului/separatismului-terorismului, cauzele şi condiţiile de apariţie, unele viziuni de contracarare şi prevenire a acestora.
Bulai Iurie, Bulai Rodica
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea politică: aspecte generale
Mancaş Maria
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-835-2.
Disponibil online 25 April, 2018. Descarcări-152. Vizualizări-1241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alexandru Bernardazzi: contribuții la estetica orașului Chișinău
Grati Aliona1, Şlapac Mariana2, Ceastina Alla1
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-45. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moldova şi Bulgaria: Traducerile literare ca modalitate de dialog cultural
Taraburca Emilia
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialogul în cadrul comunicării verbale
Guţu Vasile
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-703-3.
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le dialogue dans la construction pragmatique des discours
Sterian Dan
Université Spiru-Haret, Bucharest
Intertext
Nr. 1(63) / 2024 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 7 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de realizare a educatiei pentru diversitate culturală in Republica Moldova
Cibotaru Liubovi
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013. Chişinău. ISBN 978-99754442-9-3.
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 58