Dramaturgia naţională a anilor ’90 şi teatrul autohton: dialog în spaţiu şi timp
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
350 13
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-25 18:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
792.03(478) (2)
Theatre. Stagecraft. Dramatic performances (172)
SM ISO690:2012
KHALIL-BUTUCIOC, Dorina. Dramaturgia naţională a anilor ’90 şi teatrul autohton: dialog în spaţiu şi timp. In: Arta . 2015, nr. 2(AAV), pp. 95-101. ISSN 1857-1042.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 2(AAV) / 2015 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050

Dramaturgia naţională a anilor ’90 şi teatrul autohton: dialog în spaţiu şi timp

CZU: 792.03(478)
Pag. 95-101

Khalil-Butucioc Dorina
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 13 iulie 2016


Rezumat

Dramaturgia naţională a anilor ’90 şi teatrul autohton: dialog în spaţiu şi timp În ultimul deceniu al secolului trecut, dramaturgii autohtoni cunosc o ascensiune nu doar în plan creativ, ci şi în relaţia cu teatrele din Republica Moldova. Manifestându-se pe un teritoriu exi/izolat, marcaţi de schimbările social-politice continue din ţară, inspiraţi iniţial de esteticile dramaturgiei absurdului, dar aliniați apoi la teatrul post-modernist şi post-dramatic, dramaturgii Val Butnaru, Constantin Cheianu, Nicolae Negru, Irina Nechit, Angelina Roşca, Mircea V. Ciobanu, Maria Şleahtiţchi şi Nicolae Leahu revelează efortul comun de a fundamenta noi formule de creaţie. În dialog cu aceşti dramaturgi au intrat regizorii Petru Vutcărău, Mihai Fusu, Sandu Cozub, Mihai Țărnă, Dumitru Griciuc ş.a., montându-le piesele la teatrele „Luceafărul”, „Eugene Ionesco”, „A. Mateevici” din Chişinău şi la Teatrul Naţional „V. Alecsandri” din Bălţi. Astfel, dramaturgiei basarabene din anii’90 i s-a dat şansa de a exista în acelaşi timp şi spaţiu în care a fost scrisă şi de a dialoga în mod viu cu teatrul şi cu publicul. Însă, cu toate că aceşti dramaturgi au îmbogăţit genul cu lucrări remarcabile şi teatrul cu spectacole memorabile, punerea lor în scenă rămâne în continuare sub semnul întrebării.

National Drama of the 90s and the Autochthonous Theatre: dialogue in space and time In the last decade of the last century, the Moldovan playwrights get not only to a creative accession but also in relation to the theatres in the Republic of Moldova. Manifesting themselves on an isolated territory, marked by the continuous social and political changes in the country, originally inspired by the aesthetics of the absurd drama, but later aligned to the post-modernist and post-dramatic theatre, the playwrights Val Butnaru, Constantin Cheianu, Nicolae Negru, Irina Nechit, Angelina Rosca, Mircea V. Ciobanu, Maria Sleahtitchi and Nicholae Leahu reveal the joint effort to underpin new forms of creation. The directors Petru Vutcarau, Mihai Fusu, Sandu Cozub, Mihai Tarna, Dumitru Griciuc, etc. start a dialogue with these playwrights, staging their plays at the theatres „Luceafarul”, „Eugene Ionesco”, „A. Mateevici” from Chisinau and the National Theatre „V. Alecsandri” from Balti. The Bessarabian drama of the 90s was given the chance to exist at the same time and place in which it was written and vividly conduct a dialogue with the theatre and the public. However, although these playwrights enriched the genre with remarkable works and the theatre with memorable performances, their staging is still under a question mark.

Cuvinte-cheie
dramaturgie, teatru, spectacol, dialog, spaţiu, timp, dramaturg, regizor,

teatru post-modernist, teatru post-dramatic