IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(43) pentru cuvîntul-cheie "autism"
The influence of motor and communication skills on tranfer activity techniques of students with autism and autistic spectrum disorder
Anţibor Ludmila1, Gurcova Maria12
1 Moldova State University,
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of children with autism spectrum disorders
Cumpănășoiu Teodor Sorin
Free International University of Moldova
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue
Ediția a 9-a, Comm.. 2021. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-93691-9-7.
Disponibil online 3 December, 2022. Descarcări-38. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea terapiei aba asupra comportamentului la copiii cu autism infantil
Dolinschii Amalia1, Hadjiu Svetlana12, Revenco Ninel21, Călcîi Cornelia12
Managementul interdisciplinar al copilului
Ediţia a 5-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-58-274-2.
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-68. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incluziunea socială a copiilor cu tulburări din spectrul autist
Haraz Svetlana, Soloduh (Popa) Elena
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 12. 2022. Chişinău, 2022. ISBN 978-9975-164-83-2.
Disponibil online 1 August, 2022. Descarcări-59. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of martial arts means in the development and socialization of children with autistic spectrum disorder
Polevaia-Secareanu Angela
State University of Physical Education and Sport
Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Sciences of Human Kinetics
Nr. 2 / 2023 / ISSN 2344-2026
Disponibil online 9 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicările cu copiii cu autism
Negrilă Ion
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
Ediţia 4. 2024. Cahul. ISBN 978-9975-88-120-3.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of motor and communication skills on tranfer activity techniques of students with autism and autistic spectrum disorder.
Anţibor Ludmila, Gurcova Maria
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 6 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психосоциальная адаптация лиц с особыми потребностями как один из факторов национальной безопасности страны
Polevaia-Secareanu Angela
Государственный университет физического воспитания и спорта
Economic Security in the Context of Systemic Transformations
Ediţia 3. 2024. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-167-43-7.
Disponibil online 13 March, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele investigației adaptării sociale a adolescenților cu cerințe educative speciale
Rusnac Svetlana1, Micu Marieta21
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrative therapeutic strategies in children with autism spectrum disorders
Cumpănășoiu Teodor Sorin
Free International University of Moldova
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 25 / 2021 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asistența psiho-logopedică a copiilor cu autism
Ion Felicia
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-74. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul jocului de creație în dezvoltarea limbajului copiilor autiști
Apetrei Manuela-Elena12
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de ,,neuroni oglindă” și importanța acestora în domeniul neurologiei clinice moderne
Mîndrilă Cristina, Moldovanu Ion
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-103-2.
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-77. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microbiota umană şi rolul său în fiziologia şi patologia omului
Camenschi Veronica, Vorojbit Valentina
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-103-2.
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comportamentul problematic al copilului cu tulburări din spectrul autist
Şontea Magdalina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol. 17, Partea 2. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-46-394-2.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autismul între ignoranţa socială şi disperarea familiior afectate
Osoianu Dan
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-34. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Precizări terminologice privind capacitățile de autoreglare a activității copiilor cu TSA
Codreanu Ana
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-67. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Individual and therapeutic approach with students with s.e.n. establishing an active contact and involvement in interaction in curative-motor classes (kinetotherapy) with elements of psychology and special pedagogy
Gurcova Maria
Moldova State University
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-773-5.
Disponibil online 20 September, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Выполнение деятельности детьми с аутизмом
Anţibor Ludmila, Gurcova Maria
Молдавский Государственный Университет
Psihologia aplicativă din perspectiva abordărilor societale contemporane
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-01-2.
Disponibil online 23 July, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тревожное расстройство у детей с аутитстическим расстройством и его влияние на навыки выполнения деятельности данной категории детей
Anţibor Ludmila, Gurcova Maria
Молдавский Государственный Университет
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-314-3.
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 43