IBN
Close
Gurcova Maria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 4

  Individual and therapeutic approach with students with s.e.n. establishing an active contact and involvement in interaction in curative-motor classes (kinetotherapy) with elements of psychology and special pedagogy
Gurcova Maria
Moldova State University
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-773-5.
Disponibil online 20 September, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Особые образовательные потребности у учеников и выбор образовательных услуг
Даниленко Светлана1 , Гуркова Мария12
1 Scoala auxiliara nr.6 din Chisinau,
2 Молдавский Государственный Университет
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :50 de ani de activitate a Catedrei Psihopedagogie și Psihopedagogie specială
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-732-2..
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Теоретические аспекты диагностики аутистического расстройства у детей и его типология
Анцибор Людмила , Гуркова Мария
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(165) / 2023 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 20 July, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Тревожное расстройство у детей с аутитстическим расстройством и его влияние на навыки выполнения деятельности данной категории детей
Анцибор Людмила , Гуркова Мария
Молдавский Государственный Университет
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-314-3.
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

  The influence of motor and communication skills on tranfer activity techniques of students with autism and autistic spectrum disorder
Anţibor Ludmila1 , Gurcova Maria12
1 Moldova State University,
2 Scoala auxiliara nr.6 din Chisinau
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-19. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The influence of motor and communication skills on tranfer activity techniques of students with autism and autistic spectrum disorder.
Anţibor Ludmila , Gurcova Maria
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 6 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Технологические приемы работы с учениками при аутистических нарушениях
Анцибор Людмила , Гуркова Мария
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
SE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

  Coronavirus and its consequences for society
Gurcova Maria , Danilenco Svetlana
Moldova State University
Political and economic self-constitution Education for digital citizenship in post-pandemic times
Ediţia a 9-a. 2021. Florianópolis, Brazil. ISBN 978-65-994142-8-2.
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Выполнение деятельности детьми с аутизмом
Анцибор Людмила , Гуркова Мария
Молдавский Государственный Университет
Psihologia aplicativă din perspectiva abordărilor societale contemporane
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-01-2.
Disponibil online 23 July, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Комплексное психопедагогическое сопровождение по обучению двигательному навыку (праксису) и критерии оценивания выполнения деятельности детьми с аутизмом
Гуркова Мария
Докторская Школа Социальных и Педагогических Наук
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe Sociale şi ale Educaţiei
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-16-6..
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Критерии оценивания выполнения деятельности детьми с аутизмом
Гуркова Мария
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Științe sociale
SS. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-152-48-8.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

  Мультидисциплинарный подход в обучении функциональному праксису (навыку) детей с аутизмом в школе
Анцибор Людмила1 , Гуркова Мария2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Scoala auxiliara nr.6 din Chisinau
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12