Individual and therapeutic approach with students with s.e.n. establishing an active contact and involvement in interaction in curative-motor classes (kinetotherapy) with elements of psychology and special pedagogy
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
219 4
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-10 16:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
376:615.825 (1)
Education, teaching, training of special groups of persons. Special schools (658)
Physiotherapy. Physical therapy. Radiotherapy. Other nonmedicinal therapeutic treatment (299)
SM ISO690:2012
GURCOVA, Maria. Individual and therapeutic approach with students with s.e.n. establishing an active contact and involvement in interaction in curative-motor classes (kinetotherapy) with elements of psychology and special pedagogy. In: Science and education: new approaches and perspectives, Ed. 25, 24-25 martie 2023, Chişinău. Chişinău: (CEP UPSC, 2023, Seria 25, Vol.1, pp. 234-240. ISBN 978-9975-46-773-5. DOI: https://doi.org/10.46727/c.v1.24-25-03-2023.p234-240
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.1, 2023
Conferința "Ştiință și educație: noi abordări și perspective"
25, Chişinău, Moldova, 24-25 martie 2023

Individual and therapeutic approach with students with s.e.n. establishing an active contact and involvement in interaction in curative-motor classes (kinetotherapy) with elements of psychology and special pedagogy

Abordarea individual-terapeutică a elevilor cu ces. stabilirea contactului activ și implicarea în interacțiunea curativ-motrică (kinetoterapie) cu elemente de psihopedagogie specială

DOI:https://doi.org/10.46727/c.v1.24-25-03-2023.p234-240
CZU: 376:615.825

Pag. 234-240

Gurcova Maria
 
Moldova State University
 
 
Disponibil în IBN: 20 septembrie 2023


Rezumat

În acest articol sunt descrise fragmentele de lecții individuale cu copii cu trăsături de dezvoltare ale sferei emoțional-voliționale, precum și instabilitate motrică cunoscută sub denumirea de „stângaci” sau instabilitate motorie cauzată de diagnosticul de autism și tulburare de spectru autist în regim auxiliar. scoala nr 6 din Chisinau. Pentru a depăși dificultățile de învățare și adaptare, pentru a stabili contactul cu copiii cu tulburări din spectrul autist (TSA) și pentru a-i implica în interacțiune psiho-corecțională, așa-numita abordare individual-terapeutică (de mediu) care stă la baza activității mele de specialist în reabilitare fizică pentru elevii cu TSA. De asemenea, sunt considerate caracteristicile bidimensionale (spațiu-timp) și nu în ultimul rând caracteristicile emoționale ale mediului terapeutic, precum și conținutul semantic al acestuia. Sunt date exemple, sunt descrise tehnici practice, metode și mijloace de lucru, care sunt utilizate în munca zilnică cu elevii cu TSA în școala auxiliară Nr. 6 din Chișinău, Moldova.

In the program of the educational curriculum of Republic of Moldova a multidisciplinary team of specialists is working on an individual program of psycho-correctional assistance for each student in auxiliary school No. 6. Not only a speech therapist and a special teacher work with students with ASD, but also a kinetotherapist, with physical exercises, where tasks are set to develop motor skills (movements), coordination, balance, auditory attention and perception, speech activation through oral counting or appeals - requests, the development of interaction between children within the framework of the kinetotherapy lesson, the formation of arbitrary regulation of behavior based on physical exercises, outdoor games, as well as motor tasks that will solve not only important physical, but also psychological developmental tasks. The purpose of the study at this stage was to study the features of the influence of the environmental (therapeutic) environment on the development of psychomotor and communication skills in children with autistic disorder. The objective of this study is to conduct a comparative analysis of the characteristics of the psychomotor skills of children with autistic disorders and children with developmental disabilities. The results obtained in individual lessons become sustainable and extend to other situations, places, people interacting with the student. A student who has established contact in a physical lesson will now more easily interact with a speech therapist or special teacher and in order to provide psycho-corrective work with a child with autism, we are specialists, we understand that creating a therapeutic environment is the key to success.

Cuvinte-cheie
autism, tulburare de spectru autist, educație specială, reabilitare fizică, abilități de învățare, adaptare, abordare psiho-corecțională și terapeutică,

autism, autistic spectrum disorder, special education, physical rehabilitation, learning abilities, adaptation, psycho–correctional and therapeutic approach