IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(33) pentru cuvîntul-cheie "immigration"
Balisa, a colony of Bessarabians in Brazil. The immigrants who followed the coffee route and the railways
Lozovanu Dorin12, Hugo Silva Souza Victor3
1 Institute of Ecology and Geography,
2 National Museum of Ethnography and Natural History ,
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intercultural education in southern europe. The example of Greece and Italy
Karountzou Georgia
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Реадаптация человеческих ресурсов Молдовы в условиях глобализации
Guseinov Igor
Молдавская экономическая академия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of institutions dealing with the process of integrating migration in Israel
Ben Hamoo Miriam12
2 Ministerul Educației din Israel
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The worldwide trends and strategies of immigrants absorption
Dinner Dan
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EU security - conflict resolution
Ben-Nun Eti Leon
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 12 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Population mobility for the economic development of euroregions and cross-border areas
Ben Hamoo Miriam
Institute of International Relations of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte transfrontaliere ale migrației umane
Gribincea Alexandru, Sandu Maxim, Cojocaru Virginia
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Persepective ale integrării și adaptării imigranților în Republica Moldova
Filipov Ina
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(9) / 2019 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale impactului globalizării asupra migrației
Dulschi Silvia
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migrația în Republica Moldova în contextul pandemiei de COVID-19
Aman Nicoleta, Chicu Olga
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amplificarea fenomenului migrator ca premisă pentru mobilizarea și valorificarea potenţialului uman al diasporei
Graur Gheorghe
Intellectus
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New immigration at the European Union's periphery special geographical notes concerning the Romanian citizenship acquisition within the period 2000-2013
Dimitriu Radu-Ionuț, Autor Nou, Dimitriu Andreea, Bunduc Petru
Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
International Journal of Technical Research and Applications
Nr. 13S / 2015 / ISSN 2320-8163
Disponibil online 8 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние международного права на формирование общей иммиграционной политики Европейского Союза
Kortukova Tamara
Legea şi Viaţa
Nr. 2/2(326) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 13 February, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emigrarea – determinante conceptuale, istorice, economice, politice și sociale
Dumitrescu Petrișor Ionel
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-65. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale pieţei muncii în Republica Moldova
Chiţac Ilie
Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale
2012. Bălți. ISBN 978-9975-50-069-2.
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Policies and legislation for dealing with immigration trend (The case of Israel)
Dinner Dan
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3492-3-9.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Population mobility as economic development for euroregions and cross – border areas (the Israeli and Germany model)
Ben Hamoo Miriam
Institute of International Relations of Moldova
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 2(35). 2020. Kishinev, Moldova. ISBN 978-5-368-01372-5.
Disponibil online 4 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zu den missverständnissen in der interkulturellen kommunikation
Roga Victoria, Babin-Rusu Tatiana
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-604-9.
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
We reserve the right to refuse admission? The current immigration debate within Austrian Economics
Fernandez Federico N.12, Kolm Barbara13
1 Austrian Economics Center, Vienna,
2 Bases Foundation, Rosario,
3 University of Donja Gorica
Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic Thought
Ediția a 2-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-844-4; 978-9975-75-845-1 (PDF).
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 33