IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova Grafic

Cuvinte-cheie (1214): Republica Moldova (11), democraţie (10), suveranitate (8)
Manifestări ştiinţifice organizate2
Reviste ştiinţifice fondate1
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori
Brevete

Lista publicaţiilor - 527. Descărcări - 2458. Vizualizări - 114572.
Articole în reviste din RM - 489. Publicaţii la conferinţe din RM - 38.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 43

”Soft power” în condițiile lumii multipolare
Furtună Petru, Efremov Valeriu
Moldoscopie
Nr. 3(82) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A V I Z la teza de doctor în filosofie, specialitatea: 632.01 – Etică şi Bioetică: Bioetica în raport cu valorile creştine fundamentale: analiză teoretico-metodologică, elaborată de Banari Ion, lector la Catedra Filosofie şi Bioetică, USMF
Roşca Ludmila
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 12 August, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A V I Z la teza de doctor habilitat în ştiinţe politice: Dimensiuni bioetice ale securităţii umane: abordare politologică, elaborată de SPRÎNCEAN Serghei, doctor în politologie, conferenţiar universitar, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Roşca Ludmila
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academic mobility an important point in the development of the Strategy of the Danube Region
Bădărău Elena, Brovka Ghennadi
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza procesului de implementare a Acordului de Asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova prin prisma raporturilor oficiale și de alternativă
Beniuc Liliana
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 4 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of the implementation process of the Association Agreement between the European Union and the Republic of Moldova through official and alternative reports
Beniuc Liliana
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arme de foc - diagnosticare criminalistică
Cernomoreţ Sergiu, Dulghieru Mihail
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 11 August, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVIZ cu privire la rezultatele obținute în cadrul proiectului „Responsabilitatea socială a guvernanței publice – componentă majoră a dezvoltării relațiilor dintre România și Republica Moldova”, cifrul Proiectului 16.80013.16.06.26/Ro, Direcția strategică – Patrimoniul național și dezvoltarea societății
Beniuc Valentin
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Breaking the conspiracy of silence among victims of sexual harassment
Leon Ben-Nun Eti
EcoSoEn
Nr. 4 / 2018 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 8 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consfințirea problematicii controlului constituționalității legilor în sistemul politicilor publice din Republica Moldova
Dabija Tatiana
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 11 August, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corozia suveranităţii naţionale a statelor în cadrul Uniunii Europene
Afanas Nicolai
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 11 August, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criza migraţionistă şi solidaritatea europeană
Beniuc Valentin
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 10 August, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea Constituțională – unica autoritate de jurisdicție constituțională în sistemul de drept din Republica Moldova
Dabija Tatiana
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Democraţia reprezentativă vs democraţia participativă: studiu comparat
Ursu Valentina
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 11 August, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea instituțională și mecanismul de realizare a acțiunii de politică extern a Uniunii Europene: studiu istoriografic
Beniuc Liliana
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 2 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea socială a integrării europene: abordare teoretico-conceptuală
Roşca Ludmila
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 10 August, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul aplicabil contractelor comerciale internaţionale
Buruiană Ion
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 11 August, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția conceptului educația și formarea profesională privind statutul juridic al funcției publice
Pogoneţ Galina
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 11 August, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
General notions of individual freedom
Guţanu Eugen, Staver Liliana
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul creanțelor și datoriilor curente asupra dezvoltării entității
Nirean Elena, Coreţchi Boris
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 11 August, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 527