IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Ecologie şi GeografieDistribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (94): impact antropic (3), biodiversitate (3), halde de steril (2)
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori
Brevete

Lista publicaţiilor - 47. Descărcări - 241. Vizualizări - 2946.
Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 33. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 13

Anotylus Insecatus (GRAV., 1806), (Coleoptera: Staphylinidae), prezența și cercetarea științifică în Republica Moldova
Mihailov Irina, Bacal Svetlana
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 233-238.
Disponibil online 25 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări privind impactul antropic asupra solului din regiunile de dezvoltare: Centru, Nord și Sud
Crîşmaru Valentin
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 286-290.
Disponibil online 26 August, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la ecologia umanității. Membrul corespondent al AȘM Ion DEDIU la 85 de ani
Nedealcov Maria, Stegărescu Vasile, Bunduc Petru, Ursu Andrei, Bulimaga Constantin, Tărîţă Anatolie, Bejan Iurie, Sîrodoev Ghenadie, Bacal Petru, Răileanu Valentin, Donica Ala
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova la riscul ploilor torențiale și consecințele acestora
Nedealcov Maria, Mîndru Galina
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etapele procesului de restructurare a ecosistemului petrofit pe suprafața haldelor de steril din cariera „Lafarge Ciment”
Certan Corina
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea surselor punctiforme și difuze de poluare a corpurilor de apă din bazinul hidrografic Răut și impactul acestora asupra calității apei
Mogîldea Vladimir
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 293-301.
Disponibil online 26 August, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul activităților socio-economice asupra aerului atmosferic în regiunea de Nord
Bacal Petru, Sterpu Lunita
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 268-277.
Disponibil online 25 August, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele de suprafaţă din ocolul sivic Hârjauca.
Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Moşanu Elena, Lozan Raisa, Ţurcan Sergiu
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of environmental conditions on the virulence and distribution of Orobanche cumana Wallr. in the Republic of Moldova
Duca Maria, Clapco Steliana, Nedealcov Maria, Dencicov-Cristea Lidia
OCL - Oilseeds and fats, Crops and Lipids
Nr. 1(26) / 2019 / ISSN 2272-6977
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legități și dependențe stabilite în procesul de restabilire naturală a ecositemului petrofit din cariera „Lafarge Ciment”
Bulimaga Constantin, Certan Corina, Burghelea Aureliu, Grabco Nadejda
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nicolae Dimo. 60 de ani de la trecerea în nefiinţă
Ursu Andrei
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Privire generală a impactului evaluării economice și sociale din Republica Moldova asupra evaluării așezărilor umane în perioada 1991- prezent
Florea Serafim
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 290-293.
Disponibil online 26 August, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularități ale sănătății populației din regiunea de dezvoltare economică centru a Republicii Moldova în relație cu mediul
Bodrug Nicolae
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 278-282.
Disponibil online 25 August, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 32

Aspecte privind starea de sănătate a arboretelor de Cvercinee prin dinamica principalelor dăunători ai lor (studiu de caz)
Răileanu Natalia, Donica Ala
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”. 371-375.
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baza de date pentru evaluarea vulnerabilităţii Republicii Moldova la manifestarea proceselor geomorfologice
Sîrodoev Ghenadie, Miţul Efrem, Serbina Svetlana
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”. 214-217.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la studiul florei zonelor cu impact tehnogen din ecosistemul urban Chișinău
Grabco Nadejda, Ţugulea Andrian, Bulimaga Constantin
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”. 55-59.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribuţia spaţială a indicilor bioclimatici hidrici pe teritoriul Republicii Moldova
Crivova Olga
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”. 109-112.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea obiectivelor strategiei naționale de adaptare la schimbarea climei și contribuția Institutului de Ecologie și Geografie în realizarea acestora
Bacal Petru, Nedealcov Maria, Răileanu Valentin
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”. 222-228.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia globală a postulatelor şi ţintelor dezvoltării durabile şi conservarea diversităţii biologice
Cocîrţă Petru
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și EcologicăProtecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. „Biotehdesign“. 47-52.
Disponibil online 19 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fauna unor grupe de coleoptere din regiunea de dezvoltare centru a Republicii Moldova
Bacal Svetlana, Baban Elena, Mihailov Irina, Autor Nou
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”. 8-11.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 47