IBN
    
    
  


    
Close
Cazacu-Stratu Angela
Afiliat la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“

2020 - 1

Strategiile de prevenire şi limitare a răspândirii pandemiei COVID-19

Cheptea Dumitru, Cociu Svetlana, Cazacu-Stratu Angela, Russu-Deleu Raisa
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 1(23) / 2020 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 18 August, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Particularitățile deceselor rezultate în urma accidentelor rutiere în rândul copiilor și al adolescenților

Cazacu-Stratu Angela, Cociu Svetlana, Cebanu Serghei, Racu Maria-Victoria, Russu-Deleu Raisa
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 30 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Evaluarea factorilor de risc exogeni în dezvoltarea maladiilor cronice respiratorii la elevi

Cazacu-Stratu Angela, Şciuca Svetlana, Selivestru Rodica, Balan Greta, Friptuleac Grigore, Cebanu Serghei
Buletin de Perinatologie
Nr. 5(81) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 25 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanţa instruirii medicilor de familie în domeniul igienei

Friptuleac Grigore, Cebanu Serghei, Chirlici Alexei, Cazacu-Stratu Angela, Rubanovici Vladislav, Meşina Victor
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 8 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'aspects hygienique de la nutrition des enfants

Ciobanu Elena, Cazacu-Stratu Angela, Croitoru Cătălina
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. . 325-325.
Disponibil online 15 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starea de sănătate a populaţiei din localităţile rurale în relaţie cu calitatea aerului din interior

Cazacu-Stratu Angela, Croitoru Cătălina, Ciobanu Elena
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(77) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 12 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Aspecte igienice ale alimentaţiei preşcolarilor

Cazacu-Stratu Angela, Croitoru Cătălina, Ciobanu Elena
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(74) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 10 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Study on Medical Students’ Behavioral Risks

Croitoru Cătălina, Ciobanu Elena, Salaru Virginia, Cazacu-Stratu Angela
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
2017. Iași, România. LUMEN Conference Center. 78-82.
Disponibil online 27 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Particularităţile accidentelor rutiere în rândul copiilor şi adolescenţilor
Cazacu-Stratu Angela
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(71) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 24 December, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indoor air quality assessment and the risk establishment for the health of the people engaged in the process of preparing food
Croitoru Cătălina, Ciobanu Elena, Cazacu-Stratu Angela
Curierul Medical
Nr. 6(59) / 2016 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 3 January, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Evaluarea stării de sănătate a elevilor din instituţiile preuniversitare din mun. Chişinău in relație cu condiţiile de instruire

Cazacu-Stratu Angela, Cojocaru Irina, Gherciu Svetlana, Ostalep Trofim, Babin Lucia, Hăbăşescu Ion
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 7 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Sănătatea elevilor şi condiţiile de instruire in instituţiile preuniversitare din municipiul Chişinău

Moraru Maria, Cazacu-Stratu Angela, Cojocaru Iurie, Gherciu Svetlana, Ostalep Trofim, Babin Lucia
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(57) / 2014 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 22 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea igienică şi sanitar-tehnică a instituţiilor preşcolare şi preuniversitare din municipiul Chişinău

Cazacu-Stratu Angela, Moraru Maria, Gherciu Svetlana, Cojocaru Ion, Ostalep Trofim, Babin Lucia
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(57) / 2014 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 23 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Morbiditatea copiilor din municipiul Chisinau prin maladii respiratorii cronice in relatie cu conditiile igienice de instruire

Gherciu Svetlana, Ostalep Trofim, Cazacu-Stratu Angela, Trifan Natalia
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(57) / 2014 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 22 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 7

Alimentaţia elevilor din şcoli – o problemă a societăţii moderne
Bahnarel Ion, Zepca Victor, Cazacu-Stratu Angela, Zaporojan Aculina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 31 March, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile dezvoltării fizice la elevii din raioanele Rîşcani şi Cahul, Republica Moldova
Bahnarel Ion, Cazacu-Stratu Angela, Zepca Victor, Manole Virgil, Lîsenco Vladimir, Carp Veaceslav, Zaporojan Aculina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 April, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii privind nivelul de cunoaştere a elevilor din cl. IV-a a aspectelor referitor la modul sănătos de viaţă
Bahnarel Ion, Zepca Victor, Meşina Victor, Cazacu-Stratu Angela
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 April, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea cunoştinţelor, atitudinilor şi comportamentelor cu risc pentru sănătate la cadrele didactice din instituţiile preşcolare şi preuniversitare
Bahnarel Ion, Ţiganaş Odetta, Cazacu-Stratu Angela, Zepca Victor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 April, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea dezvoltării fizice şi a indicelui de masă corporală la elevii din şcolile raioanelor Rîşcani şi Cahul
Bahnarel Ion, Friptuleac Grigore, Cazacu-Stratu Angela, Zepca Victor, Meşina Victor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 April, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea sănătăţii şi practicile sanogene ale elevilor claselor primare în opinia părinţilor
Bahnarel Ion, Ţiganaş Odetta, Zepca Victor, Cazacu-Stratu Angela
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 April, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 28