IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2003
Fondatori
Asociaţia Economie, Management şi Psihologie în Medicină
Centrul Naţional de Sanătate Publică
IMSP Spitalul Clinic Republican
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-13 19:05
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 4)11
  2020  (5 din 4)75
  2019  (4 din 4)163
  2018  (4 din 4)104
  2017  (4 din 4)160
  2016  (6 din 4)248
  2015  (7 din 4)166
  2014  (6 din 4)211
  2013  (6 din 4)182
  2012  (6 din 4)295
  2011  (5 din 4)187
  2010  (3 din 4)37
  2009  (3 din 4)42
  2008  (5 din 4)98
imagine

pISSN: 1729-8687
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Categoria:
  • B (2017.12.21-2021.12.21)
  • B (2013.10.31-2017.10.31)
  • B (2009.04.30-2013.10.30)

Sănătate publică şi management.Igienă şi epidemiologie. Management în sistemul de sănătate


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2008 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole19798127341165388811
Volume65573524785
Total204487008616438

Vizualizări   914Descărcări   277

Conţinutul numărului de revistă

Modernizarea Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice: provocări, angajamente, realizări

11-18
Serbulenco Aliona

Protejarea, promovarea și susținerea alăptării în Republica Moldova: o problemă de sănătate publică

19-26

CZU: 613.287.1/.8:312.2

Curteanu Ala, Carauş Tatiana

Aspecte de diagnostic și tratament al obezității

27-32

CZU: 616-056.52

Cernelev Olga

Cultura siguranței pacienților de profil neurochirurgical

32-36

CZU: 616.8-089:614.253.8

Danu Silvia, Spinei Larisa, Zapuhlîh Grigore

Estimarea fenomenului de dizabilitate la populația adultă

36-43

CZU: 368.941.6:369.254.22(478)

Ferdohleb Alina, Spinei Larisa, Mamaliga Narcisa

Mediul alimentar și politicile de sănătate în Republica Moldova

43-49

CZU: 613.2(478)

Obreja Galina, Raevschi Elena, Penina Olga

Despre diferența de formare a cererii și a ofertei în servicii de asistență medicală și de sănătate publică

50-55

CZU: 614.2:338.465

Pantea Valeriu, Overcenco Ala, Pantea Larisa

Evoluția mortalității premature prin bolile netransmisibile în Republica Moldova: studiu predictiv

55-61

CZU: 314.424:616.1/.8(478)

Raevschi Elena, Obreja Galina, Penina Olga

Potențialul asistenților medicali în asigurarea efi cacității practicii asistenței medicale primare

61-68

CZU: 614.253.3:616-082

Zarbailov Natalia, Bologan Ludmila, Loghin Vera, Serbulenco Aliona, Ciocanu Mihail

Health status of the population measured by avoidable mortality and burden of disease

69-69

CZU: 614.2:314.4(478)

Cernelea Denis

Evaluarea cooperării personalului medical –factor contributiv al siguranței pacientului

69-70

CZU: [614.253:616-052+616.8-089](478)

Danu Silvia

Evaluarea cooperării personalului medical –factor contributiv al siguranței pacientului

69-70

CZU: [614.253:616-052+616.8-089](478)

Danu Silvia

Considerații privind locul și rolul sectorului privat pe piața serviciilor de sănătate din Republica Moldova

70-71

CZU: 614.253.2:338.24(478)

Goma Ludmila

Analiza SWOT a serviciului stomatologic din Republica Moldova în contextul inovării și internaționalizării

71-72

CZU: 16.31.001.76:614.2(478)

Nicov Irina

Evaluarea cunoștințelor pacienților cu hipertensiune arterială din Republica Moldova cu privire la propria boală

72-73

CZU: 616.12-008.331.1-052(478)

Ţopa Alexandra, Gușilă Ilenuța, Maximciuc Svetlana, Zarbailov Natalia

Îmbunătățirea condițiilor de prestare a serviciilor de calitate populației rurale

76-76

CZU: 614.2(478-22)

Chirica Alexei

Ameliorarea condițiilor pentru prestarea serviciilor medicale pacienților cu boli cronice

75-76

CZU: 616-036.12:614.2

Cazacu Violeta, Şeremet Angela, Poștaru Inga

Colaborarea medico-socială în prevenirea și reducerea riscului bolilor netransmisibile în populația generală din localitatea Mărăndeni

76-77

CZU: 614.2:616.1/.8-084(478-22)

Colibaba Angela, Ciobanu Emilia, Bobu Iurie, Dnestrean Tatiana, Zarbailov Natalia

Asigurarea accesului universal al populației la servicii medicale de laborator

78-79

CZU: 614.2:616-074/-078

Garabagiu Oleg, Chifeac Elena

Educația pacientului în vârstă aptă de muncă ce suferă de hipertensiune arterială

79-80

CZU: 614.253.8:616.12-008.331.1

Hagioglo Alexandru, Chiriac Larisa, Chirinciuc Iulia, Filipenco Natalia

Crearea condițiilor standardizate pentru prestarea serviciilor de asistență medicală primară

80-82

CZU: 616-082:614.2

Hagioglo Alexandru, Chiriac Larisa, Chirinciuc Iulia, Filipenco Natalia, Țugui Vasile, Curalov Olga

Asigurarea procesului de îngrijire calitativă a persoanelor cu complicații cronice ale bolilor netransmisibile

82-83

CZU: [616.1/.8+617+618]-06-036.12-082

Haret Mariana, Cucerenco Victoria, Tiosa Olga, Benchevici Mariana, Nicolenco Tatiana

Fortificarea asistenței medicale acordate persoanelor în etate cu suferințe cronice

84-84

CZU: 616-036.12-082-053.9

Iurcu V., Sochirca V., Ciorba S., Stratan Z., Cigodari M., Buzu N.

Abordări moderne de informare a populației privind factorii de risc în bolile netransmisibile

84-86

CZU: [616.1/.8+617+618]-06:613.6.01

Iustin Dorin, Corceac Aliona, Iustin Valentina

Îmbunătățirea calității supravegherii persoanelor cu diabet zaharat de tip 2 din Centrul de Sănătate Lipcani

86-87

CZU: 616.379-008.64-07:614.21

Melniciuc Valentina, Sîrbu Octavian, Mucuţa Aliona, Ciornâi Larisa, Podaru Efrosinia

Îmbunătățirea accesului la servicii medicale prin optimizarea fluxului pacienților cu suferințe cronice

87-88

CZU: 614.253.8:616-036.12

Nicolenco Tatiana, Țîbîrnă Eugenia, Tiosa Olga, Cotoman Valentina, Vrabie Irina, Haret Mariana

Îmbunătățirea managementului de caz în bolile netransmisibile

88-89

CZU: [616.1/.8+617+618]:614.2

Panico Violeta, Noviţchi Tatiana, Halipli Victoria, Clius Ala, Vartic Larisa

Îmbunătățirea calității serviciilor medicale prestate populației la Oficiul Medicului de Familie Ohrincea

89-90

CZU: 614.2+616-082

Panico Violeta, Verlan Aliona, Grițco Silvia, Grecu Iraida, Rotari Valentina

Consilierea pacienților cu boli netransmisibile în centrul de sănătate rural

91-92

CZU: 614.253.8:614.21:[616.1/.8+617+618]

Platon Valentina, Bolduratu Oxana, Danu Ana, Zagorodniuc Angela, Boldurat Ilie, Sceastlivîi Nina

Ridicarea nivelului de cunoștințe ale populației din localitatea rurală privind diabetul zaharat și măsurile de screening

92-93

CZU: 614.2:616.379-008.64-07(478-22)

Sceastlivîi Nina, Talmaci Nicolae

Reducerea riscului cardiovascular în rândul populației apte de muncă, deservite de IMSP CS Cupcini

93-94

CZU: 616.1/.12:613.6-08+614.21

Şontea Lilia, Şontea Valeriu, Neznaico Svetlana, Jmurco Galina, Tropoțel Nina

Sporirea efi cacității controlului bolilor netransmisibile prin fortifi - carea bazei tehnico-materiale a centrului de sănătate

94-95

CZU: [616.1/.8+617+618]-08-07

Uzun Maria, Bria Tamara, Bria Ana, Căruceru Sergiu, Cazacu Violeta

Creșterea nivelului de informare a populației adulte despre riscul bolilor netransmisibile

95-95

CZU: 614.2:616.1/.8(478)

Crudu Elvira, Cioclea Rodica, Birlădeanu Larisa, Petrov Liviu

Повышение уровня подготовки медицинского персонала центра здоровья Bулканешты для профилактики артериальной гипертензии

95-96

CZU: [614.253.1/.5+616.12-008.331.1-084](478-21)

Капсамун Наталья, Русев Виорика, Брумм Зинаида, Склифос Анастасия, Мотузок Юрий, Гроздева Мария, Саргелю Анна

Повышение уровня подготовки медицинского персонала и материально-техническое обеспечение ЦЗ Тараклия для увеличения информированности пациентов с артериальной гипертонией

96-97

CZU: 614.2:616.12-008.331.1-084(478)

Пулукчу Анна, Карамалак Елена, Вакаренкова Анна, Мутавчи Екатерина, Кавалжи Валентина

Realizări și perspective în activitatea Societății Igieniștilor din Republica Moldova

99-104

CZU: 613:614.258.1(478)

Bahnarel Ion

Nume ce au devenit o glorie în știința medical

104-107

CZU: [61(092)+929](478)

Ostrofeţ Gheorghe

Evaluarea timpului alocat activității fi zice și a obiceiurilor alimentare ale unui lot de adolescenți de la un colegiu tehnic

107-112

CZU: 13.96:613.22:377

Albu Adriana, Ghica Dragoș-Cătălin, Foia Iolanda, Indrei Lucian

Evaluarea radioactivității naturale a materialelor de construcții, determinate prin spectrometrie gamma

112-117

CZU: 614.8.086.5(075.8)

Bălănel Vasile, Coreţchi Liuba, Rotari Anatolie

Estimarea impactului stresorilor psihosociali în etiologia accidentului vascular cerebral

117-121

CZU: 616.831-005.1

Bernic Vladimir

Surplusul de fluor în apa potabilă și impactul asupra sănătății (revizia literaturii)

121-126

CZU: 614.7:546.16

Bivol Natalia

Particularitățile deceselor rezultate în urma accidentelor rutiere în rândul copiilor și al adolescenților

126-129

CZU: 614.8:656.1:314.424-053.2

Cazacu-Stratu Angela, Cociu Svetlana, Cebanu Serghei, Racu Maria-Victoria, Russu-Deleu Raisa

Aprecierea subiectivă a stării de sănătate a sportivilor juniori care practică jocurile sportive

129-135

CZU: 613.72/.73:796

Cebanu Serghei

Particularitățile factorilor de risc ocupațional în rândul cadrelor didactice

136-139

CZU: 613.6.027:371.124

Cheptea Dumitru

Siguranța produselor de cofetărie cu cremă în municipiul Chișinău

140-143

CZU: 614.31:664.683

Chirlici Alexei, Rubanovici Vladislav, Cernenco Olga, Grecu Constantin, Vetiu Svetlana, Iularji Natalia

Inofensivitatea alimentelor de origine animală după indicatorii sanitaro-microbiologici în municipiul Chișinău

143-146

CZU: 613.281/.288(478–25)

Chirlici Alexei, Rubanovici Vladislav, Iularji Constantin, Vasina Natalia, Dondiuc Aurelia, Grecu Constantin

Unele aspecte ale traumatismelor rutiere în rândul populației adulte din municipiul Chișinău

147-151

CZU: 616-001:656.1

Cociu V.-R.

Evoluția cercetării expunerii populației la radiații ionizante naturale în Republica Moldova

151-156

CZU: 614.876(478)

Coreţchi Liuba, Bahnarel Ion, Bălănel Vasile, Cojocari Alexandra, Căpăţină Angela, Gîncu Mariana

Relația dintre încălzirea globală și sănătatea umană

156-161

CZU: 613.1:551.588.7

Croitoru Cătălina

Evaluarea stresului profesional în rândul medicilor de familie

161-168

CZU: 613.6:614.253.1

Russu-Deleu Raisa, Buta Galina, Groza Ina

Evaluarea interrelațiilor calității aerului atmosferic cu indicatorii de sănătate a populației urbane

168-174

CZU: 314.71:614.78

Friptuleac Grigore, Lupu Marina

Obezitatea și supraponderabilitatea ca factori de risc în etiologia accidentelor vasculare cerebrale

174-177

CZU: 616-12

Friptuleac Grigore, Bernic Vladimir, Tcaci Eudochia, Gurghis Elena

Metode moderne de determinare a radioactivității din sol și riscul expunerii populației la radiații naturale

177-180

CZU: 614.8.086.5(075.8)

Gîncu Mariana, Coreţchi Liuba, Căpăţină Angela, German Olga, Taht-Kok Krista

Unele aspecte ale sănătății elevilor în relație cu factorii de risc din instituțiile de învățământ preuniversitar

181-184

CZU: 613.955

Guştiuc Vasile

Caracteristica și consecințele intoxicațiilor acute de etiologie chimică la copii în Republica Moldova

184-188

CZU: 615.9-053.2:632.95.024.391(478)

Manceva Tatiana, Lozan Oleg, Gramma Rodica, Pînzaru Iurie

Starea de sănătate a elevilor din familiile temporar dezintegrate conform adresabilității la punctul medical școlar

188-192

CZU: 613.955:314.622.4+614.212

Manole Virgil

Caracteristica igienică a variațiilor sezoniere ale calității apei din râul Prut

192-196

CZU: 614.777(282.243.758)

Miron Inga

Factorii predispozanți în apariția gușii tiroidiene: repere teoretice

196-203

CZU: 616.441-006.5

Munteanu Mihaela, Ciobanu Elena

Secvențe ale etapelor de dezvoltare a științei igienice în Republica Moldova

203-208

CZU: 613(478)(091)

Opopol Nicolae, Pantea Valeriu, Bahnarel Ion, Friptuleac Grigore, Volneanschi Ana

Comportamentul alimentar zilnic în relație cu personalitățile accentuate: studiu de caz la o populație reprezentativă din România

208-211

CZU: 613.2(498)

Petrescu Cristina

Afecțiunile neurologice în relație cu factorii meteorologici în contextul unei furtuni violente: studiu de caz la pacienții spitalizați

212-215

CZU: 616.8+614.8:551.5(498)

Petrescu Cristina, Jianu Dragoș Cătălin, Simu Adriana Mihaela

Particularitățile factorilor de risc profesionali din mediul ocupațional de la întreprinderile de procesare a cărnii

215-219

CZU: 613.62:637.52

Pînzaru Iurie

Percepțiile despre intoxicațiile acute neprofesionale exogene cu pesticide în Republica Moldova

219-223

CZU: 615.9:632.95.024.391(478)

Stincă Cristina, Pînzaru Iurie, Manceva Tatiana

Gheorghe Ostrofeț – ilustru medic, savant și pedagog

223-226

CZU: 613(092)+016:929

Tafuni Ovidiu

Accidentele la locul de muncă (revizie a literaturii)

226-230

CZU: 614.8.027

Tihon Aliona

Epidemia globală de obezitate (revizie a literaturii)

230-235

CZU: 616-056.52

Tihon Aliona

Estimarea igienică a gradului de contaminare a produselor alimentare cu pesticide organoclorurate și a riscului asociat consumului lor

235-239

CZU: 614.878.084:63-051

Zavtoni Mariana, Sîrcu Raisa, Opopol Nicolae, Pînzaru Iurie

Medical and social grounds for the functional and organisational model of palliative and hospice care system at the primary health care level in Ukraine

239-245

CZU: 614.2:616-082:616-08.039.75:616-036.17

Shekera O., Tsarenko A.

Осведомлённость населения о лечении сердечно-сосудистых заболеваний по результатам социологического исследования

246-251

CZU: 614:316.61(616-01)

Рынгач Наталья, Власык Любовь

Анализ и обоснование гармонизации стандартов для фортификации рафинированной пшеничной муки в Центрально-Азиатских Республиках, Афганистане и Пакистане

251-255

CZU: 664.641.12+614.3(5–191.2)

Тажибаев Шамиль

Siguranța mediului ocupațional al lucrătorului medical

255-255

CZU: 614.253.11.5

Ciobanu Elena

Nanotechnology – new risk factor in the world of work

256-256

CZU: 613.6.027:620.3

Felszeghi Sara

Monitorizarea sănătății lucrătorilor medicali din Institutul de Medicină Urgentă prin prisma examenelor medicale profi lactice

256-257

CZU: 613.6+614.2(478)

Meşina Victor

Romanian’s practices towards information sources about healthy diets

257-258

CZU: 613.2(498)

Tarcea Monica, Czinege Maria, Ruţa Florina, Ţăruş Victoria, Nemes Levente, Guine Raquel

Activitatea științifi că a epidemiologilor și microbiologilor din Republica Moldova în perioada 2014-2019

260-265

CZU: [616-036.22+579](478)

Prisacari Viorel

Semnificația epidemiologică a circulației enterovirusurilor în perioada de după eliminarea poliomielitei

265-271

CZU: 578.835.1+616.94:616.34-002-036.22

Apostol Mariana

Considerații actuale privind diversitatea și rolul Escherichia coli în microbiomul intestinal

271-276

CZU: 613.2:616.94

Artiomov Laurenţia

Formarea biofi lmelor in vitro de către tulpinile de Pseudomonas aeruginosa și asocierea acestora cu rezistența antimicrobiană

276-280

CZU: 616.98:579.841.11-022:615.33.015.8

Balan Greta

Sănătatea organismului în funcție de nivelul streptococilor intestinali

280-284

CZU: 613.2:616.94

Bogdan Victoria

Problemele managementului evidenței vaccinărilor în cadrul Programului național de imunizări

284-289

CZU: 615.37:316.62+614.2

Bucov Victoria, Ţurcan Laura, Melnic Anatolie, Pantea Valeria

Evaluarea riscului privind unele maladii-țintă din Programul național de imunizări

289-294

CZU: 615.37:316.62+614.2

Bucov Victoria, Ceban Alexei, Melnic Anatolie, Ţurcan Laura

Situația epidemiogenă prin infecții cu Staphylococcus meticilinorezistent în Republica Moldova

294-299

CZU: 616.98:579.861.2–036.22(478)

Buga Diana, Prisacari Viorel, Balica Ion, Berdeu Ion, Siniţîna Iulia, Manica Lucia, Rusu Valentina

Pilotarea studiului de prevalență de moment a infecțiilor asociate asistenței medicale și consumul antimicrobienelor în spitalele din Republica Moldova

299-303

CZU: 616.9-085.33.015.8:614.21(478)

Busuioc Ecaterina, Caterinciuc Natalia, Furtuna Nicolae, Rata Vadim, Surdu Ştefan

Studiu de evaluare a cunoștințelor lucrătorilor medicali privind realizarea măsurilor de control și de răspuns la gripă

304-308

CZU: 614.252.1:616.921.5

Druc Alina

Aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova

308-312

CZU: 616.34-008.314.4-036.11-036.22(478)

Gafin Nadejda, Nastas Aliona, Bîrcă Ion, Cotelea Adrian, Sofronie Vasile

Evaluarea procesului epidemiologic al tuberculozei în raionul Cahul, anii 1998-2018

313-316

CZU: 616.24-022.5-036.22(478-35)

Gaisan Nicolae, Hadjioglo Nicolae

Prevalence and antimicrobial resistance profiles of salmonella spp. and campylobacter spp. in human and broiler chicken in Republic of Moldova

316-324

CZU: 616.98:578/.579:615.015.8(478)

Halacu Ala, Burduniuc Olga, Prudnicionoc Svetlana, Dupouy Eleonora, Ilgunova Tatiana, Bivol Maria, Coteţ Olga

Problemele-cheie ale situației epidemiologice nefavorabile în localitățile rurale cu prioritate pentru tuberculoză în Republica Moldova

324-328

CZU: [616.24-002.5-036.22+614.4+614.79](478)

Iavorschi Constantin, Bolotnicova Valentina, Brumaru Albina, Ioniţa Nina, Damaschin Gheorghe, Cernenco Ilie, Țurcan Anastasia

Evoluția morbidității prin boli parazitare în Republica Moldova, anii 2001-2018

328-332

CZU: 616.995.121

Lungu Vera

Hepatitele virale B și C cronice perinatale la copii

333-337

CZU: 616.36-002.2-053.3

Muscinschi Cristina, Liubarscaia Svetlana, Raba Tatiana, Revenco Ninel, Spînu Constantin, Suveică Luminiţa, Petrovici Virgil

Situația epidemiogenă privind morbiditatea prin hepatite cronice, ciroze hepatice și cancer hepatic în Republica Moldova și unii factori de risc

338-344

CZU: [616.36-002.2+616.36-004+616.36-006.04]036.22(478)

Paraschiv Angela

Tabagismul – o adevărată problemă de sănătate publică

345-347

CZU: CDC:613.84

Procopişin Larisa, Rotaru-Lungu Corina, Moscovciuc Ana, Scaleţchi Valentina

Seroprevalența markerilor infecțiilor virale hemotransmisibile la donatorii primari de sânge

347-351

CZU: 616.36-002.2-036.085

Sajin Octavian, Isac Maria, Spînu Constantin, Miron Aliona, Spînu Igor, Bologa Sergiu

Hepatitele virale B, C și D în Republica Moldova: realizări și probleme

352-363

CZU: 616.36-002S72

Spînu Constantin, Sajin Octavian, Isac Maria, Stratulat Silvia, Halacu Ala, Spînu Igor, Paraschiv Angela, Suveică Luminiţa, Roşca Andrei, Miron Aliona

Aspecte epidemiologice și virusologice ale gripei, infecțiilor acute ale căilor respiratorii superioare și infecțiilor respiratorii acute severe în Republica Moldova, sezonul 2018-2019

363-367

CZU: 616.921.5-036.22:616.2-036.11(478)

Spînu Constantin, Gheorghiţa Ştefan, Scoferţă Petru, Spînu Igor, Gostev Igor, Bologa Sergiu, Pirvu Oxana, Apostol Mariana, Druc Alina

Dismicrobismul intestinal și disfuncțiile diareice – componente ale stării sănătății organismului

367-370

CZU: 613.2:616.9-036.11

Timoşco Maria

Optimizarea metodelor de control al efi cacității sterilizării și al sterilității produselor medicale și farmaceutice

370-375

CZU: 615.46.014.45+614.35

Ţurcan Vasile

Влияние питания и типа конституции на уровень отдельных представителей микробиоценоза

375-379

CZU: 613.2:612.39

Струтинский Ф.А., Тимошко М., Богдан В., Велчу А., Строкова Валентина

Particularitățile epidemiologice ale izbucnirii epidemice prin boala diareică acută, cauzată de norovirus, cu cale hidrică de transmitere

379-380

CZU: 616.34–008.314.4.578.835.1–036.22

Apostolova Larisa, Covric Zinaida, Spătaru Diana

Toxiinfecțiile alimentare în municipiul Chișinău în etapa actuală

380-381

CZU: 613.2-099(478-25)

Apostolova Larisa, Covric Zinaida

Supravegherea epidemiologică a bolilor diareice acute în raionul Florești

382-382

CZU: 616.34-008.314.4-036.22(478-22)

Bezdiga Tatiana

Structure and epidemiological features of pulmonary infiltrates in the Republic of Moldova

383-383

CZU: 616.24–003.2:614.4(478)

Yavorskiy Konstantin, Moskovchuk Ana F., Bolotnicova Valentina, Korlotyanu Andrei A., Brumaru Albina, Şincarenco Irina

Implementarea metodelor moderne de diagnostic al infecției cu HIV în Republica Moldova

383-384

CZU: 616-097+616.98:578.828]-07(478)

Oltu Iulian, Climasevschi Iurie, Noroc Ecaterina, Eftodii Iulia, Popovici Svetlana, Rîbacova Maia, Condrat Igor, Costin-Codreanu Tatiana, Scerbenco Uliana

Prestarea serviciilor de prevenire a infecției cu HIV în rândul persoanelor din grupa cu risc înalt de infectare

384-385

CZU: [616-097+616.98:578.828]-084

Oltu Iulian, Climasevschi Iurie, Noroc Ecaterina, Eftodii Iulia, Popovici Svetlana, Rîbacova Maia, Condrat Igor, Costin-Codreanu Tatiana, Scerbenco Uliana

Gheorghe Sprînceanu – fondatorul disciplinei igiena radiațiilor în Republica Moldova

386-386

Victor Băbălău – igienist, promotor al sănătății publice în Republica Moldova. Omagiu la 75 de ani

387-387