Particularitățile deceselor rezultate în urma accidentelor rutiere în rândul copiilor și al adolescenților
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
172 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-11 19:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.8:656.1:314.424-053.2 (1)
Accidents. Risks. Hazards. Accident prevention. Personal protection. Safety (60)
Transport and postal services. Traffic organization and control (132)
Demography. Population studies (367)
SM ISO690:2012
CAZACU-STRATU, Angela; COCIU, Svetlana; CEBANU, Serghei; RACU, Maria-Victoria; RUSSU-DELEU, Raisa. Particularitățile deceselor rezultate în urma accidentelor rutiere în rândul copiilor și al adolescenților. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2019, nr. 4(82), pp. 126-129. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687

Particularitățile deceselor rezultate în urma accidentelor rutiere în rândul copiilor și al adolescenților

Particularities of deceased resulting from road accidents among children and adolescents

Особенности смертей в результате дорожнотранспортных происшествий среди детей и подростков


CZU: 614.8:656.1:314.424-053.2
Pag. 126-129

Cazacu-Stratu Angela12, Cociu Svetlana1, Cebanu Serghei12, Racu Maria-Victoria1, Russu-Deleu Raisa1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
 
Disponibil în IBN: 30 martie 2020


Rezumat

Actualmente, accidentele rutiere reprezintă una din cele mai importante cauze ale deceselor în Republica Moldova. Au fost colectate și analizate datele de la Inspectoratul Național de Patrulare al Inspectoratului General de Poliție referitoare la decesele survenite în rândul copiilor, rezultate din accidentele rutiere. Cea mai vulnerabilă grupă de vârstă în acest sens sunt băieții cu vârsta cuprinsă între 15 și 17 ani. În Republica Moldova se înregistrează traumatisme rutiere la copii ca rezultat al implicării lor în trai cul rutier în calitate de conducător de scuter – 2,5%, conducător al altui tip de vehicul – 2,9%, pasager al transportului de încărcături – 2,1%. Rezultatele obținute ne impun de a întreprinde măsuri ei ciente de reducere a mortalității survenite în urma accidentelor rutiere.

Currently, road accidents are one of the most important causes of death in the Republic of Moldova. Data concerning deaths of children resulting from road accidents were collected and analyzed from the National Patrol Inspectorate of the General Police Inspectorate. h e most vulnerable age group is boys aged between 15-17 years old. In the Republic of Moldova road trai c injuries are registered as a result of the involvement of children in road trai c as a scooter driver – 2,5%, driver of another type of vehicle – 2,9%, passenger of the freight transport – 2,1%. h e results suggest that we should take ef ective measures to reduce the number of deaths caused by road accidents.

В настоящее время дорожно-транспортные происшествия являются одной из наиболее важных причин смерти в Республике Молдова. Были собраны и проанализированы данные Главной инспекции полиции из состава Национальной патрульной инспекции относительно гибели детей в результате дорожно-транспортных происшествий. Наиболее уязвимой возрастной группой в этом отношении являются мальчики в возрасте 15-17 лет. В Республике Молдова дорожно-транспортные происшествия зарегистрированы в результате вовлечения детей в дорожное движение в качестве водителя скутера – 2,5%, водителя другого типа транспортного средства – 2,9%, пассажира грузового транспорта – 2,1%. Полученные результаты свидетельствуют о том, что мы должны принять эффективные меры по снижению смертности на

Cuvinte-cheie
accidente rutiere, copii, decedați, cauzele deceselor,

road accidents, children, deceased, causes of death,

дорожно-транспортные происшествия, дети, погибшие, причины смерти