IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(232) pentru cuvîntul-cheie "children"

Некоторые особенности адаптации первоклассников

Moşanu- Şupac Lora, Coşcodan Diana, Autor Nou
Тираспольский государственный университет
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Класcификация когнитивно-аффективных синдромов при поражении мозжечка

Lacusta Victor, Gudumac Eva, Autor Nou
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raising and educating children in the digital era

Şpac Silvia
Institute of Education Sciences
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Vol. 7C. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Măsuri generale şi special-criminologice de prevenire a exploatării sexuale a femeilor şi copiilor

Pohilă Oleg
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 9 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reminiesciențe istorice ale apariției violenței și impactul acesteia asupra femeii și copilului

Belecciu Ştefan, Cojocaru Ion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 9 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiuni criminologice cu privire la infracţiunile legate de exploatarea sexuală a femeilor şi copiilor

Larii Iurie, Pohilă Oleg
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVII(2) / 2017 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul statului în protecția copiilor aflați în dificultate

Zavatin Vasile, Ionaşcu Vitalie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica dereglărilor cognitiv-afective la copii cu tumori cerebelare sub influenţa tratamentului chirurgical (studiu clinic-neurofiziologic)
Litovcenco Anatolii
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Nr. XIII / 2010 / ISSN 1857-0631
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-1052
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindroamele cognitiv-afective la copii cu tumori cerebelare
Litovcenco Anatolii
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Nr. XIII / 2010 / ISSN 1857-0631
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-1113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ventilator associated pneumonia a major challenge for pediatricians
Brad Georgiana, Sabau I., Boia Marioara, Craciun A., Kundnani Nilima, Pakai Roxana, David V., Ciudin Doina, Popoiu Anca, Boia E., Popoiu CălinMarius
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Nr. XI / 2009 / ISSN 1857-0631
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tricobezoarul – problemă frecventă în patologia pediatrică

Gudumac Eva, Livşiţ Irina, Bernic Jana
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Chirurgie Pediatrică ”Natalia Gheorghiu”
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 28 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corpi străini traheobronșici la copii: probleme analgezice în extragerea lor

Gudumac Eva, Bernic Jana, Neamţu Valeriu
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Chirurgie Pediatrică ”Natalia Gheorghiu”
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 28 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul laparoscopic al litiazei biliare la copii

Jalbă Alexandru1, Danci Alexandru2, Ambros Igor1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP „Spitalul Cancelariei de Stat”
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tratamentul medical în mediastinita acută prin perforație de esofag la copii

Gudumac Eva12, Livşiţ Irina12, Dănilă Alina12, Bernic Jana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tactica medico chirurgicala în sindromul Budd-Chiari la copil

Gudumac Eva, Gîncu Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hemoragiile posttraumatice abdominale la copil

Gudumac Eva, Gîncu Gheorghe, Samciuc O.
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul cauzal al mediatorilor inflamatorii, a citokinelor și celulelor endoteliale în patofiziologia ocluziilor intestinale la copii

Ghidirim Gheorghe12, Gudumac Eva31, Bernic Vladimir1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date din studii de specialitate naționale și internaționale privind determinanții psiho-socio-economici ai fumatului în rândul elevilor din Chișinău

Zaporojan Aculina, Nădăşan Valentin, Zoltan Abram
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş
Arta Medica
Nr. 4(69) / 2018 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 6 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pârghii legale de protecţie a copiilor în Republica Moldova şi în spaţiul european

Cojocari Eugenia1, Ctitor Natalia2
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Socio-pedagogical aspects of forming health culture in children

Cojocari Lidia, Iordache Ioana Roxana, Sandu Mihaela
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 232