IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(109) pentru cuvîntul-cheie "copii"
Protecţia juridică a copiilor aflaţi în situaţie de risc în Republica Moldova
Demerji Maria
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Limfoamele non-hodgkin cu afectarea primară a ganglionilor limfatici abdominali la copii

Melenti Oltița
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 30 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-886
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intoxicațiile medicamentoase la copii

Oglindă Doina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 30 July, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cetoacidoza diabetică la copii

Oglinda Cristina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 30 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea antidoților în tratamentul complex al intoxicațiilor exogene la copii

Casian Mihai
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 30 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erori în diagnosticarea tuberculozei la copii

Lopotenco Petricia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 30 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pleurezia tuberculoasă la copii

Brighidin Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 30 July, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspectele genetice ale cardiomiopatiei hipertrofice la copii

Creţu Doina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 27 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depistarea tuberulozei la copii de vîrstă fragedă
Rîbnova Natalia, Evstratii Ecaterina, Deruga Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile diagnosticului a pancreatitei acute la copii
Cerempei Ludmila, Griţco Ludmila, Cucoş Ina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 5(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Măsuri generale şi special-criminologice de prevenire a exploatării sexuale a femeilor şi copiilor

Pohilă Oleg
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. XIX(1) / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cooperarea multidisciplinară în prevenirea violenței în familie

Zavatin Vasile
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. XIX(1) / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reminiesciențe istorice ale apariției violenței și impactul acesteia asupra femeii și copilului

Belecciu Ştefan, Cojocaru Ion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. XIX(1) / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiuni criminologice cu privire la infracţiunile legate de exploatarea sexuală a femeilor şi copiilor

Larii Iurie, Pohilă Oleg
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. XVII(2) / 2017 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul statului în protecția copiilor aflați în dificultate

Zavatin Vasile, Ionaşcu Vitalie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operele compozitorilor din Moldova pe scena Liricului chişinăuian (3). Zlata Tcaci: Capra cu trei iezi (Lupul mincinos)
Dănilă Aurelian
Arta
Nr. 2(AAV)(0) / 2013 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 4 February, 2014. Descarcări-15. Vizualizări-1282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul cauzal al mediatorilor inflamatorii, a citokinelor și celulelor endoteliale în patofiziologia ocluziilor intestinale la copii

Ghidirim Gheorghe12, Gudumac Eva31, Bernic Vladimir1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diagnosticul și tratamentul chirurgical al chisturilor paraovariene la copii și adolescente

Gudumac Eva1, Mişina Ana2, Harea Patricia2, Fuior-Bulhac Liliana2, Petrovici Virgil2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Arta Medica
Nr. 2(71) / 2019 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pârghii legale de protecţie a copiilor în Republica Moldova şi în spaţiul european

Cojocari Eugenia1, Ctitor Natalia2
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

”Copiii de azi, adultii de mâine”. Despre dezvoltarea dorintelor de iubire si afiliere

Calugaru Elena-Monica
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VIII-a . 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 109