IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Actualități în pediatrie și impactul imunizării asupra morbidității și mortalității copiilor în Republica Moldova",
Chişinău, Moldova, 22-23 septembrie 2023
Cuvinte-cheie (157): copil (8), copii (8), children (8)
Actualități în pediatrie și impactul imunizării asupra morbidității și mortalității copiilor în Republica Moldova
Cautare
Locul publicării: Chişinău
Editura: Taicom (Ridgeone Group)
Anul publicării: 2023
Numărul de pagini: 94
ISBN: 978-9975-58-293-3
CZU: 616-053.2(082)=135.1=111 A 16
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2023  30
Disponibil în IBN: 19 februarie 2024
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Medicină (30)