IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 43

2021 - 5

Concepția ordinii publice în cadrul controlului jurisdicțiilor statale asupra hotărârilor arbitrale internaționale

Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.
2021. Chisinau, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 174-177.
Disponibil online 12 January, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendințe actuale оn procesul de armonizare a dreptului privat în Europa

Universitatea de Studii Europene din Moldova
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. 173-177.
Disponibil online 28 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dreptul european al contractelor: evoluții recente și situația actuală

Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 13 August, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repararea prejudiciuluii cauzat prin întârzierea în executarea obligațiilor în dreptul comerțului internațional

Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(148) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 22 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ridicarea vălului corporativ și responsabilitatea statului în raporturile contractuale încheiate de entitățile de stat și investitorii străini în arbitrajul investițional

,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(148) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 22 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Soluții juridice în situațiile contractuale excepționale: impreviziunea vs forța majoră

Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1-3(231-233) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repararea prejudiciului în cazul neexecutării contractului comercial internațional: între certitudine și eventualitate

Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare
Vol.2. 2020. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 14-18.
Disponibil online 17 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Executarea contractelor comerciale internaționale în condiții excepționale

Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 9 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prejudiciul viitor, profitul ratat și pierderea unei șanse – elemente ale prejudiciului reparabil în cazul neexecutării obligației contractuale

Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(138) / 2020 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Abordări noi în materia neexecutării obligației

Universitatea de Stat din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.1. 2019. Chişinău. CEP USM. 309-318.
Disponibil online 3 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suspendarea deciziilor plenului consiliului concurenţei: aspecte practice

,
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(49) / 2019 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 11 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consideraţii asupra utilității expertizei topo-cadastrale în constatarea judiciară a uzucapiunii imobiliare, din perspectiva noului Cod de procedură civilă român.

,
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia „Adrilang“. 24-30.
Disponibil online 24 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Practica judiciară privind concurenţa neloială (anii 2005-2018): studii de caz. ( Partea I).

,
1 Curtea Constituţională a Republicii Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 27 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relaţiile dintre arbitrajul comercial internaţional şi jurisdicţiile statale

Curtea Constituţională a Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-12(216-218) / 2018 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moldavian wine industry, between legal reforms and economic challenges

,
1 University of Bologna,
2 DSLPAS, Department of Public International European Law
Economia Agro-Alimentare
Nr. 2(20) / 2018 / ISSN 1126-1668
Disponibil online 10 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Interdicția eliberării unor acte debitorului în cadrul procedurii de executare silită privită din perspectiva normelor constituționale  

,
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Curtea Constituţională a Republicii Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(108) / 2017 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 14 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluţia istorică şi tratamentul concurenţei neloiale

,
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 7. 2017. Bălți, Republica Moldova. Tipografia "Indigou Color". 48-48.
Disponibil online 15 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza procedurii de dobândire și de pierdere a cetățeniei Republicii Moldova

,
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 83-84.
Disponibil online 19 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Excepţia de neconstituţionalitate – cale de acces individual la justiţia constituţională
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(36) / 2016 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 12 May, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Executarea silită în natură a obligaţiei contractuale în dreptul comparat şi în dreptul uniform
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. V(1) / 2016 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 21 June, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 43