IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 71

2022 - 3

Unele considerente privind metodele şi procedeele de negocieri internaţionale

1 Institutul de Cercetări Strategice al USEM,
2 Alexander Dubček University of Trenčín
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 3 March, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правовое положение и опыт функционирования неправительственных организаций в зарубежных странах

Буриан Александр, Лысенко Владлена
1 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований,
2 Европейский Университет Молдовы
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 September, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INGOs and social economy: international and national legal regulation

Burian Alexander,
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(247) / 2022 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 25 August, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Geopolitical milestones of Moldovan Statehood

Burian Alexander
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2021 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 12 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actul juridic, reglementarea juridică a relaţiilor internaţionale şi subiecţii relaţiilor internaţionale

,
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetării juridice
Partea 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. 29-58.
Disponibil online 29 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Некролог. Сергей Михайлович Назария

Буриан Александр, Бенюк Валентин, Киндыбалюк Оляна
1 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований,
2 Институт международных отношений Молдовы
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 4 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obituary. Sergey Nazaria

Burian Alexander, Benyuk Valentin,
1 Institute of Legal, Political and Sociological Research,
2 Institute of International Relations of Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 4 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Necrolog. Sergiu Nazaria

, ,
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 4 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diplomatic service of the Republic of Moldova: description, structure, functioning

Burian Alexander
Institute of Legal, Political and Sociological Research
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 3 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diplomatic service of the Republic of Moldova: description, structure, functioning

Burian Alexander
Institute of Legal, Political and Sociological Research
Studii şi cercetării juridice
Partea 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. 9-34.
Disponibil online 4 May, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Continuitatea statelor: succesiunea de drept, continuitatea istorică și perspectivele de dezvoltare a statalității moldoveneșt

Alexander Dubček University of Trenčín
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(14) / 2019 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 4 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Рецензия на монографию Н.В. Щукиной «Социальные права человека и гражданина в Республике Молдова», Кишинэу, 2018,

Буриан Александр
Европейский Университет Молдовы
Legea şi Viaţa
Nr. 9(321) / 2018 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 16 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (Договор о РСМД) и последствия для Европы

Буриан Александр
Институт стратегических исследований Европейского университета Молдовы
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3-4(13) / 2018 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 11 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cooperarea regional și subregională a Republicii Moldova din perspectiva procesului de integrare europeană

,
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare
2018. Chişinău. Î. S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografi a Centrală”. 149-168.
Disponibil online 21 February, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Direcțiile principale ale politicii externe a Republicii Moldova

1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Alexander Dubček University of Trenčín
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3(12) / 2017 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 February, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Continuitatea statelor: succesiunea de drept, continuitatea istorică şi perspectivele de dezvoltare a statalităţii moldoveneşti

1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. "Print-Caro" SRL. 88-101.
Disponibil online 25 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Unele aspecte privind evoluţia dreptului internaţional cosmic (spaţial) în secolul XXI
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(11) / 2016 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 14 December, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
КОПЫЛОВ Михаил Николаевич
Буриан Александр, Абашидзе Аслан, Киндыбалюк Оляна, Солнцев Александр
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Universitatea Prietenia Popoarelor, Moscova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(11) / 2016 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 12 July, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Противостояние восток-запад на современном этапе и замороженные конфликты на постсоветском пространстве
Буриан Александр
Европейский Университет Молдовы
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(11) / 2016 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 30 June, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Permanent neutrality of the Republic of Moldova in the context of European geopolitics

Burian Alexander,
1 State University of Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tamkang Journal of International Affairs
Nr. 1(20) / 2016 / ISSN 1027-4979
Disponibil online 26 July, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 71