IBN
Închide
Albu Svetlana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Academia.edu ID
Google Scholar ID
ORCiD
ResearchGate person ID

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12

2022 - 7

Applicability of the direct capitalization method for the valuation of rental real estate in the current conditions in the Republic of Moldova
Albu Ion , Albu Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Competitiveness and sustainable development
Editia 4. 2022. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-872-6 (PDF).
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Best practice methods for estimating sustainable long-term value for lending purpose
Volosatîi Carolina , Albu Svetlana
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 5(1) / 2022 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Framework concept development of the management of the property with historical value located in the municipality of Chisinau
Albu Svetlana , Marian Maria-Liliana
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 5(4) / 2022 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Introducere
Albu Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3541-0-3.
Disponibil online 15 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Introduction
Albu Svetlana
Technical University of Moldova
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3541-0-3.
Disponibil online 15 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neconformități și greșeli comise în procesul de evaluare a drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile
Albu Svetlana , Albu Ion
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3541-0-3.
Disponibil online 15 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Введение
Албу Светлана
Технический Университет Молдовы
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3541-0-3.
Disponibil online 15 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Analiza multiaspectuală a unor monumente ale patrimoniului cultural naţional imobil din Iași, România
Ursu Viorica , Bulat Irina , Albu Svetlana , Albu Ion
Universitatea Tehnică a Moldovei
Patrimoniul arhitectural: aspecte tehnice, economice şi juridice
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3464-3-6.
Disponibil online 9 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiența municipiului București privind reabilitarea clădirilor istorice
Albu Ion , Albu Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Patrimoniul arhitectural: aspecte tehnice, economice şi juridice
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3464-3-6.
Disponibil online 9 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Architectural and historical monuments - real estate market segment
Albu Svetlana , Leșan Anna
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3(4) / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 9 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of cultural heritage: the legislative and methodological framework of Russian Federation
Albu Svetlana , Leșan Anna
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3(3) / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Defectologia materialelor și elementelor constructive ale clădirilor cu valoare arhitecturală
Albu Ion , Albu Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Problematica patrimoniului arhitectural în Republica MoldovaEvaluarea imobilului conform standardelor internaționale de evaluare
2020. Chișinău. ISBN 978-9975-3481-3-3.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea patrimoniului arhitectural
Albu Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Problematica patrimoniului arhitectural în Republica MoldovaEvaluarea imobilului conform standardelor internaționale de evaluare
2020. Chișinău. ISBN 978-9975-3481-3-3.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financing schemes in dwelling constructions
Albu Ion , Albu Svetlana
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3(2) / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 17 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-1285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

The consequences of the omission of the property rights study in the real estate assessment process
Albu Svetlana
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2018 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка экономической эффективности защитных мероприятий в условиях неопределенности
Тодираш Владимир , Албу Светлана , Албу Ана Чезара
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-1594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Exproprierea in contextul managementului proprietăţii publice
Albu Svetlana , Leșan Anna
Universitatea Tehnică a Moldovei
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Himera economică pe piața imobiliară
Fiodorova Irina , Albu Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978978-9975-45-543-5.
Disponibil online 9 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practica internațională în evaluarea drepturilor de proprietate parțiale
Eșanu Petru , Albu Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978978-9975-45-543-5.
Disponibil online 9 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Rețele de gaze – estimarea valorii în condițiile Republicii Moldova (studiu de caz)
Albu Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Buletinul INCERCOM
Nr. 8 / 2016 / ISSN 1857-3762
Disponibil online 24 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 33