Defectologia materialelor și elementelor constructive ale clădirilor cu valoare arhitecturală
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
469 10
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-06 16:12
SM ISO690:2012
ALBU, Ion, ALBU, Svetlana. Defectologia materialelor și elementelor constructive ale clădirilor cu valoare arhitecturală. In: Problematica patrimoniului arhitectural în Republica Moldova: Evaluarea imobilului conform standardelor internaționale de evaluare, 11-13 noiembrie 2020, Chișinău. Chișinău: MS Logo, 2020, pp. 7-19. ISBN 978-9975-3481-3-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problematica patrimoniului arhitectural în Republica Moldova 2020
Seminarul "Problematica patrimoniului arhitectural în Republica Moldova"
Chișinău, Moldova, 11-13 noiembrie 2020

Defectologia materialelor și elementelor constructive ale clădirilor cu valoare arhitecturală

Defectology of materials and construction elements of buildings with architectural value


Pag. 7-19

Albu Ion, Albu Svetlana
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 19 ianuarie 2021


Rezumat

The buildings with architectural value from Chisinau is characterized by an older age than the normative, advanced degree of physical wear and tear, which requires local public authorities and owners to carry out major repairs and rehabilitation as appropriate. In order to elaborate the specifications necessary for the calculation of the estimate value, it is necessary to carry out the expertise and defectology of the building and of the constructive elements in part. In order to carry out these activities, in this article are exposed some important aspects of defectology of buildings with architectural value.

Cuvinte-cheie
defectologie, monitorizare, defect, rebut, fiabilitate, deteriorări, insuficienţă, defectoscopie, uzură fizică.