IBN
Închide
Beregoi Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2020 - 1

Monetizarea creativității jurnalistice
Beregoi Natalia
Institutul de Istorie al AŞM
Creativitatea în jurnalism
Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-31-0 C 85.
Disponibil online 2 January, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Activitiatea actorilor relaţiilor internaţionale în domeniul mediatic
Beregoi Natalia
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(165) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 14 July, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Europenizarea politicilor mediatice naţionale: cazul Republicii Moldova
Beregoi Natalia
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Vector European
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 February, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Sincronizarea politicilor mediatice naţionale cu modelele comunitare
Beregoi Natalia
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Consideraţii privind manifestarea politicilor mediatice
Beregoi Natalia
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa societăţii civile asupra politicilor mediatice naţionale
Beregoi Natalia
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Armonizarea legislaţiei republicii moldova în domeniul audiovizualului cu acquis-ul comunitar
Beregoi Natalia
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea integrării europene prin prisma abordării sistemice
Beregoi Natalia
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2010 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici mediatice în domeniul protecţiei drepturilor minorităţilor naţionale
Beregoi Natalia
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4 / 2010 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Politica Uniunii Europene în domeniul audiovizualului. Instrumente de implementare
Beregoi Natalia
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3 / 2009 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realităţile mediatice din Republica Moldova în contextul integrării europene
Beregoi Natalia
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerente conceptuale ale politicii mediatice
Beregoi Natalia
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2009 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Priorităţile audiovizualului autohton în contextul planului de acţiuni Uniunea Europeană - Republica Moldova
Beregoi Natalia
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4 / 2008 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13