IBN
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Accesări: 22 Vizitatori unici: 18
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Maleca Tudor - 11. Descărcări - 10. Vizualizări - 1758.
Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2017 - 3

Content of special functions ensure of the management of commercial assortment of consumer goods. Содержание специальных функций обеспечения менеджмента торговым ассортиментом потребительских товаров
Maleca Tudor
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică
Nr. 1(7) / 2017 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 21 July, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistematizarea şi actualizarea clasificării vinurilor de struguri line naturale prin ierarhizare
Maleca Tudor
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol. I. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualizarea clasificării ierarhice a vinurilor de struguri în contextul cerinţelor managementului sortimentului comercial
Maleca Tudor
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică
Nr. 2(8) / 2017 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 12 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Content of special standardizing and planning functions of goods assortment management
Maleca Tudor
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 9 August, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Functions of goods assortment management in retail trade network
Maleca Tudor
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică
Nr. 1 / 2015 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 2 November, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Evaluarea însuşirilor organoleptice ale soiurilor noi de mere
Maleca Tudor, Chihai Marcela
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele alternative de organizare a activităţii cooperaţiei de consum
Maleca Tudor
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gradul de modificare a unor indici biochimici în funcţie de temperatura de păstrare aplicată
Maleca Tudor, Chihai Marcela
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 27 February, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legităţile şi formele dezvoltării sortimentului de mărfuri
Maleca Tudor
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 3 March, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Caracteristici ale sortimentului comercial: nominalizări, definiţii, indici şi modul determinării lor
Maleca Tudor
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa regimului termic de păstrare asupra modificării conţinutului de vitamina „C” în merele tardive
Maleca Tudor, Chihai Marcela
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11